• galerija
  • galerija
  • galerija

NOVOSTI

Izvođač radova Poli-mont d.o.o., Špičkovina bb, Zabok, izvodi radove na sanaciji i proširenju županijske ceste Ž2151 (Miljana (D229) – Desinić – Sopot – Pregrada (D206)) u duljini od 150 m u Desiniću od Trga sv.Jurja do doma zdravlja. Radovi se izvode od 01.06.2015. do 01.07.2015.godine.


Pročitajte više

MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina, izvodi radove na sanaciji klizišta Hraščina 4 na županijskoj cesti Ž2171 u km 0+490. Radovi se izvode od 30.05.2015. do 19.06.2015.godine.


Pročitajte više

Izvođač radova STROJNI ISKOPI-TRANSPORT “ZAJEC”, vl.Vladimir Zajec, Špičkovina 12, Zabok, izvodi radove na sanaciji kolničke konstrukcije lokalne ceste L22099 (Marija Bistrica: Ž2221 – Ž2227) od km 0+038,68 do km 0+300 u centru Marije Bistrice. Radovi se izvode u razdoblju od 28.05.2015. do 26.06.2015.godine. Obilazak za vrijeme zatvaranja ceste: Marija Bistrica centar (križanje sa ...


Pročitajte više

Izvođač radova GRADEX & CO. d.o.o., Prilaz dr.Franje Tuđmana 4, Pavlovec, Zabok, podnio zahtjev za izdavanje suglasnosti na izvodi  radove na građenju „Vodoopskrbnog sustava u Općinama Lobor – Mače – Novi Golubovec – II faza“, radovi u Gori Veterničkoj uz županijsku cestu Ž2126 (D29 – Gregurovec – Mihovljan (Ž2125)) Radovi se izvode od 04.05.2015. do [&...


Pročitajte više

MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina izvodi radove na sanaciji klizišta Hraščina 4 na županijskoj cesti Ž2171 u km 0+490 (dionica 2). Radovi se izvode od 24.04.2015. do 28.05.2015.godine.


Pročitajte više

Izvođač radova VRELEJ d.o.o., Milčićeva 8, Klanjec izvodi radove na sanaciji klizišta Bregi Radobojski kod kbr.115 na lokalnoj cesti L22014 (Marof (Ž2123) – Bregi Radobojski – A.G.Grada Krapina). Promet se preusmjerava obilazno nerazvrstanom cestom NC-BR8 LC 22014 – Cvetki u duljini od 288 m. Za korištenje navedene ceste je nadležna Općina Radoboj izdala suglasnost. Radovi [...


Pročitajte više

drvece

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije poziva vlasnike, odnosno korisnike ili posjednike zemljišta koja se nalaze u zaštitnom pojasu županijskih i lokalnih cesta da uklone drveće i grmlje koje onemogućuje preglednost na tim cestama ili na drugi način ugrožava sigurnost odvij...


Pročitajte više

Izvođač radova Građevinar „Hrvoj“, M.Habulin 4a, Poznanovec, u ime investitora Grada Zaboka, Zivtov trg 10, Zabok,  izvodi radove na izgradnji nogostupa i oborinske kanalizacije u Naselju Tomeki do Jakuševca Zabočkog uz županijsku cestu Ž2161 (Sveti Križ Začretje (Ž2160) – Pustodol Začretski – Tisanić Jarek – Zabok (Ž2195)) od križanja sa županijskom cestom Ž...


Pročitajte više

Izvođač radova Građevinar „Hrvoj“, M.Habulin 4a, Poznanovec  izvodi radove na sanaciji klizišta Radakovo na županijskoj cesti Ž2215 (Sveti Križ (D205) – Lučelnica – Radakovo – Movrač (Ž2186)). Radovi se izvode od 09.04.2015. do 08.05.2015.godine.


Pročitajte više

MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina, izvodi radova na uređenju nogostupa uz županijsku cestu Ž2093 na dionici Prišlin – Poredje. Radovi se izvode od 01.04.2015. do 30.06.2015.godine.


Pročitajte više

Izvođač radova MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina, Kralja Petra Svačića 20 izvodi radove na rekonstrukciji nogostupa (Zagrebačka – Nova cesta) u Mariji Bistrici na lokalnoj cesti L22099 (Marija Bistrica: Ž2221 – Ž2227)  uz naizmjenično propuštanje po slobodnoj prometnoj traci pomoću svjetlosnih prometnih znakova (semafori). Radovi se izvode od 01.04.2015. do 15.04.2015.godine.


Pročitajte više

Izvođač radova PEDOM asfalti d.o.o., Trsatska 2c, Zagreb, u ime investitora Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, Zagreb, izvodi radove na sanaciji županijske ceste Ž2195 na dionici Gubaševo – Veliko Trgovišće do km 0+000 do km 2+530,81. Radovi se izvode od 23.03.2015. do 16.07.2015.godine svaki dan od 07:00 do 17:00 sati osim nedjelje.


Pročitajte više

Izvođač radova MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina, Kralja Petra Svačića 20 izvodi radove sanacije i proširenja dijela navedene ceste. Privremeno zatvaranje županijske ceste Ž2257 (Radoboj (Ž2122) – Gorjani Sutinski – Novi Golubovec (D35)) vrijedi od 11.03.2015. do 15.04.2015.godine od 07:30 sati do 17:00 sati svakog radnog dana.


Pročitajte više

Izvođač radova Terra Concordia, izvodi radove sječe i privlačenja stabala u zaštitnom pojasu županijske ceste Ž2219 (Stubičke Toplice (D307) – Strmec – Pila – A.G. Grada Zagreba). Radovi se izvode od 11.03.2015. do 11.05.2015.godine. Za vrijeme izvođenja radova izvođač ima organizirati promet uz naizmjenično propuštanje prometa po slobodnoj prometnoj traci uz ručnu regu...


Pročitajte više

Obavještava se javnost da je radi odrona zatvorena za sav promet lokalna cesta L22001 na dionici Gornji Macelj – Frukov Krč. Do osiguranja prohodnosti navedene ceste, promet se odvija obilazno po državnoj cesti D1 („zagorskoj magistrali“) G.P.Macelj – Krapina.  


Pročitajte više

Izvođač radova Građevinar „Hrvoj“, M.Habulin 4a, Poznanovec, izvodi radove na rekonstrukciji nogostupa u Mihovljanu uz županijsku cestu Ž2125 (Kuzminec (D35) – Mihovljan – Sutinske Toplice – D29)) od križanja sa županijskom cestom Ž2126 (D29 – Gregurovec – Mihovljan (Ž2125)) u smjeru juga do križanja sa nerazvrstanom cestom u duljini od cca 400 m. Radovi...


Pročitajte više

Izvođač radova MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina, Kralja Petra Svačića 20, izvodi radove na sanaciji i proširenju dijela županijske ceste Ž2257 (Radoboj (Ž2122) – Gorjani Sutinski – Novi Golubovec (D35)) u Radoboju. Radovi se izvode od 19.02.2015. do 30.04.2015.godine. U slučaju ostvarenja zimskih uvjeta na cesti izvođač će obustaviti radove i osigurati nesmetano odvijanje prometa. R...


Pročitajte više

Izvođač radova MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Krapina, Kralja Petra Svačića 20, izvodi radove na rekonstrukciji nogostupa (Zagrebačka – Nova cesta) u Mariji Bistrici na lokalnoj cesti L22099 (Marija Bistrica: Ž2221 – Ž2227) uz naizmjenično propuštanje po slobodnoj prometnoj traci pomoću svjetlosnih prometnih znakova (semafora) Radovi sa izvode od 19.02.2015. do 31.03.2015.godine. U slučaju...


Pročitajte više

Izvođač radova Zagorje Gradnja d.o.o., Zagrebačka 26, Zagreb ishodio je Suglasnost za korištenje dijela županijske ceste Ž2198 za prilaz na gradilište brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok, dionice Zlatar Bistrica – Andraševec, Faza II, čvor Bedekovčina (Bedekovčina (D24) – Lepa Ves – Donja Stubica (D307)) Suglasnost vrijedi od 07.01.2015. do 31.03.2015.godi...


Pročitajte više