• galerija
  • galerija
  • galerija

NOVOSTI

CESTA ZATVORENA

Zatvara se za promet lokalna cesta L22010 (Đurmanec (D1)- Ravninsko- Donje Jesenje – Gornje Jesenje (D74)) radi izvođenja radova sanacije klizišta Donje Jesenje na istoj lokalnoj cesti u stacionaži 4+620 km do 4+680 km. Navedena cesta će biti zatvorena za promet u razdoblju od 26.04.2017 ...


Pročitajte više

000-jpoziv

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta na dijelu kčbr. 2469 i dijelu kčbr. 2465 k.o. Strmec da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste L22039 (Lučelnica(Ž2215) – Po...


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama: kčbr. 2040/1 i 2865/3 k.o. Dubrovčan, kčbr. 2113 k.o. Veliko Trgovišće i kčbr. 1492/1 i 1492/2 k.o. Jezero Klanječko da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22036 (Sveti Križ (Ž2215) – Dubrovčan (Ž2191)) na dijelu od […...


Pročitajte više

Obavijest o nadmetanju: Izvođenje radova sanacije habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije


Pročitajte više

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije


Pročitajte više

Obavijest o jednostavnoj nabavi: radovi na sanaciji ŽC i LC ugradnjom mikroasfalta


Pročitajte više

CESTA ZATVORENA

Zatvara se za promet dio županijske ceste ŽC2158 u Svetom Križu Začretju na dionici od Trga hrvatske kraljice Jelene, Ulicom I.K. Sakcinskog do križanja sa ŽC2160 (kod restorana “Dunav”). Navedena cesta će biti zatvorena za promet u razdoblju od 0:00 do 24:00 sata od 21.03.2017. d...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Zbog izvođenja radova rekonstrukcije propusta u Jakuševcu Zabočkom na županijskoj cesti ŽC2193 u zoni raskrižja sa županijskom cestom ŽC2161 na snazi je privremena regulacija prometa uz zatvaranje jedne prometne trake za promet i naizmjenično propuštanje vozila po slobodnoj prometnoj traci...


Pročitajte više

Obavijest o jednostavnoj nabavi: radovi na sanaciji klizišta ŽC 2122 – GORNJA ŠEMNICA - d2 – St. 2+700 km do 2+800 km


Pročitajte više

Obavijest o nadmetanju: izvođenje radova na uređenju oborinske odvodnje uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije


Pročitajte više

Obavijest o jednostavnoj nabavi: radovi na sanaciji klizišta na Ž2151 Vrhi Vinagorski


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama: k.č.br. 2603 i k.č.br. 2871 k.o. Hum Stubički da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste ŽC2226 (Ž2224-Hum Stubički- Sekirovo Selo) približne dužine 11500 m.


Pročitajte više

Obavijest o jednostavnoj nabavi: radovi na sanaciji propusta preko potoka Orehovica na Ž2164 u mjestu Brestovec Orehovečki


Pročitajte više

Obavijest o jednostavnoj nabavi: radovi na sanaciji klizišta LC 22029 - DUGNJEVEC – 2 – d1 – St. 2+250 km do 2+500 km


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 1786, 351/3 i 351/2 k.o. Košnica da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste LC22005 (Tabor Grad-Hum Košnički (Ž2151)), st. 0+400,00 km do st. 0+770,00 km, dionica 1.


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 1784, 1785/2 i 1784 k.o. Košnica da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste Ž2151 (D229-Desinić-Sopot-Pregrada (D206)), st. 3+900,00 km do st. 4+980,00 km, dionica 1.


Pročitajte više

Obavijest o jednostavnoj nabavi: izvođenje radova na sanaciji klizišta na ŽC 2226 – HUM STUBIČKI – 2 – d1 – St. 0+340 km do 0+410 km


Pročitajte više

Obavijest o jednostavnoj nabavi: izvođenje radova na sanaciji klizišta na LC 22010 – DONJE JESENJE – kbr. 76 – St. 4+620 km do 4+680 km


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: radovi sanacije i presvlačenja dionica ceste Krapinske Toplice-Tuheljske Toplice


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: radovi sanacije i presvlačenja dionica ceste Krapinske Toplice-Tuheljske Toplice


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: nabava dugoročnog kredita u kunama


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: Radovi sanacije i presvlačenja županijskih i lokalnih cesta na području Županije po grupama predmeta nabave 1. grupa cestarija Krapina-Pregrada 2. grupa cestarija Zlatar Bistrica 3. grupa cestarija Zabok 4. grupa cestarija Donja Stubica-Klanjec


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji klizišta i proširenju poprečnog profila na LC22007-Vinagora (I faza)


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Klenovec Humski na Ž2095 dionica 1 - st. 1+820,00 km - 1+870,00 km - Faza I


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: Izvođenje radova na sanaciji klizišta i proširenju poprečnog profila na LC22007-Vinagora (I faza)


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje:Radovi sanacije i presvlačenja županijskih i lokalnih cesta na području Županije po grupama predmeta nabave 1. grupa cestarija Krapina-Pregrada 2. grupa cestarija Zlatar Bistrica 3. grupa cestarija Zabok 4. grupa cestarija Donja Stubica-Klanjec


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: uređenje oborinske odvodnje uz županijske i lokalne ceste


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 1790 i 1816 k.o. Oroslavje, te kčbr. 863 i 1747 k.o. Stubička Slatina da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste Ž2216 (Oroslavje (Ž2197) – Ž2217), st. 0+000,00 km do st. 1+550,00 km, dionica 2, ukupne duljine […]


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: Izvođenje radova na sanciji klizišta ŽC 2155 - SUTINSKE TOPLICE - d2-st. 1+500 km - 1+600 km


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: Izvođenje radova na sanaciji klizišta LC 22017 - VUKANCI - st.0+700 km - 0+930 km


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: Izvođenje radova na sanaciji klizišta ŽC2131


Pročitajte više

Privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2195 na odsječku Gredice (roto-križanje s D205) – Pavlovec Zabočki (križanje sa županijskom cestom Ž2161) radi izvođenja radova polaganja magistralnih cjevovoda uz županijsku cestu Ž2195 kao dijela zahvata „Izgradnja i rekonstrukcija sustava Zagorskog vodovoda – Zabok“ Zatvara za sav promet osim za vozila gradilišta, stanara, do...


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: nabava dugoročnog kredita u kunama


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: uređenje oborinske odvodnje uz županijske i lokalne ceste


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: povećanje hrapavosti kolnika ugradnjom hladnim postupkom jednoslojnog mikroasfalta MS 8A M2 i dvoslojnog mikroasfalta MS 8B M2


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija propusta preko potoka Osredek na Ž2151 u Desiniću


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: radovi na sanaciji propusta na Ž2153 u mjestu Risvica na st.4+617,23 km


Pročitajte više

Privremena regulacija prometa vrijedi od 06.04.2016. do 30.04.2016.godine. Za vrijeme izvođenja radova izvođač treba organizirati promet uz naizmjenično propuštanje po slobodnoj prometnoj traci pomoću svjetlosnih prometnih znakova (semafori).


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi:sanacija klizišta na ŽC 2171-HRAŠČINA 6


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: Izvođenje radova na sanaciji i proširenju ceste Ž2186 u mjestu Lepoglavec, dionica 2 - st.0+710,00 km - 0+867,50 km


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: radovi na sanaciji klizišta Veternica na LC22015


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Poljana Sutlanska na LC22004


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: sanacija klizišta Završje Belečko na ŽC2169


Pročitajte više

Plin Konjščina d.o.o., Jertovec 150, Konjščina izvodi radove na rekonstrukciji srednjetlačnog plinovoda u naseljima Jertovec i Peščeno (III etapa) uz županijsku cestu Ž2205 (Konjščina (D24) – Jertovec (Ž2221)) i lokalnu cestu L22060 (Ž2171 – Maretić – Husinec – Peščeno – Jertovec (Ž2205)). Radovi se izvode u razdoblju od 15.03.2016. do 17.05.2015.godine. Za v...


Pročitajte više

Privremeno se zabranjuje promet za sva vozila županijskom cestom Ž2095 (Rampa (D207) – Klenovec Humski – Kostel (D206)) u zoni klizišta Klenovec Humski na stacionaži km 1+700 u roku od 16.03. do 30.03.2016., odnosno do privremene sanacije navedene ceste za sigurno odvijanje prometa. Obilazni pravac za vrijeme gore navedene privremene zabrane će biti na relaciji […]


Pročitajte više

Na temelju članka 13. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 9/06.), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 340-09/10-09/10, URBROJ: 2140-12-10-09-1 od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjenama Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (KLASA...


Pročitajte više

drvece

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije poziva vlasnike, odnosno korisnike ili posjednike zemljišta koja se nalaze u zaštitnom pojasu županijskih i lokalnih cesta da uklone drveće i grmlje koje onemogućuje preglednost na tim cestama ili na drugi način ugrožava sigurnost odvij...


Pročitajte više

Gradex & Co. d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. Franje Tuđmana 4, Zabok,  izvodi radove na građenju vodovodne mreže uz županijsku cestu Ž2128 (Petrova Gora(D29) – Lobor – Ladislavec – D29), županijsku cestu Ž2126 (D29 – Gregurovec – Mihovljan (Ž2125)) i lokalnu cestu L22017 (Delkovec – Vukanci(D29)) u naseljima Perša Ves, Velika Petrovagorska i Petrova Gora. […]...


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: redovito održavanje i zaštita ŽC i LC na području Krapinsko-zagorske županije


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: sanacija klizišta Završje Belečko na ŽC2169


Pročitajte više

Izvođač radova Zagorje Gradnja d.o.o., Zagrebačka 26, Zagreb podnio je zahtjev za korištenje dijela županijske ceste Ž2198 za prilaz na gradilište brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok, dionice Zlatar Bistrica – Andraševec, Faza II, čvor Bedekovčina (Bedekovčina (D24) – Lepa Ves – Donja Stubica (D307)). Korištenje dijela županijske ceste Ž2198 vrijedi od ...


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: uređenje oborinske odvodnje uz županijske i lokalne ceste


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: uređenje oborinske odvodnje uz županijske i lokalne ceste


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: presvlačenje habajućim slojem asfalta na ŽC i LC na području Županije


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji i proširenju Ž2151 Desinić st. 0+000,00 km do 0+150,00 km


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: radovi na sanaciji makadamskog zastora na lokalnoj cesti L22098 - Sveti Matej (Ž2224) –Planina Gornja (A.G. Grada Zagreba)


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije LC22099 Marija Bistrica (fazaII) st. 0+038,68 km do 0+300,00 km


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: radovi na sanaciji i proširenju ŽC2201 Banščica od st. 6+55.00 km do st. 6+700.00 km


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: izvođenje radova na sanaciji makadamskog zastora LC22091 Klenice-Bušin od st. 0+000.00 km do st. 0+270.00 km


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: presvlačenje habajućim slojem asfalta na ŽC i LC na području Županije


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije LC22099 Marija Bistrica (faza II), st. 0+038,68 km do 0+300,00 km


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: izvođenje radova na sanaciji klizišta Hraščina 4 na ŽC2171, st. 0+490 km


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: izvođenje radova na sanaciji klizišta na LC22014 - Bregi Radobojski, dionica 1, kbr. 115


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: izvođenje radova na sanaciji klizišta na LC22088 - Bregi Radobojski 2, dionica 1, st. 1+100 km


Pročitajte više

Izvođač radova Zagorje Gradnja d.o.o., Zagrebačka 26, Zagreb ishodio je Suglasnost za korištenje dijela županijske ceste Ž2198 za prilaz na gradilište brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok, dionice Zlatar Bistrica – Andraševec, Faza II, čvor Bedekovčina (Bedekovčina (D24) – Lepa Ves – Donja Stubica (D307)) Suglasnost vrijedi od 07.01.2015. do 31.03.2015.godi...


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: redovito održavanje i zaštita ŽC i LC na području KZŽ


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta na Ž2215 Radakovo


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Donji Škrnik na L22027


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije LC22099 Marija Bistrica (faza I), st. 0+300,00 km do 0+571,00 km


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na uređenju oborinske odvodnje uz ŽC i LC na području Županije


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji i proširenju Ž2257 Radoboj


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: radovi na sanaciji klizišta Veliki Tabor na L22005 st. 0+185)


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: radovi na sanaciji klizišta Pristava na Ž2153


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: radovi na sanaciji klizišta Veliki Bukovec na Ž2242


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: radovi na sanaciji klizišta Donje Jesenje 1 na L22010


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: proširenje ceste Ž2186 Lepoglavec


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji kolničke konstrukcije LC22099 Marija Bistrica (I faza), st. 0+300,00 km do 0+571,00 km


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: presvlačenje ŽC i LC novim habajućim slojem asfalta na području KZŽ


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Hraščina na Ž2171, stacionaža 0+490 m od Ž2172


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Hruševec 1 na Ž2200


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Hraščina na ŽC2171 na st. 0+250 m od Ž2172


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na uređenju oborinske odvodnje uz ŽC i LC na području Županije


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji klizišta na ŽC i LC po grupama predmeta nabave I


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: presvlačenje županijskih i lokalnih cesta novim habajućim slojem asfalta na području Krapinsko-zagorske županije


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: sanacija klizišta Klokovec 1 i 2 (faza 1) na ŽC2155


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: izgradnja potpornog zida uz LC22053 Lovrečan-Zlatar


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: postava odbojnih ograda uz županijske i lokalne ceste


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Pregrada na ŽC2151


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Putkovec na ŽC2096


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Grešna Gorica 3 na ŽC2151


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Klanječko jezero – 2 na ŽC2195


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji klizišta na ŽC i LC po grupama predmeta nabave I


Pročitajte više

Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji klizišta Klokovec 1 i 2 (faza 1) na ŽC2155


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na vertikalnoj signalizaciji na ŽC i LC na području Županije


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: radovi na strojnom krčenju granja i šiblja mlatilicom uz ŽC i LC na području Županije


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji klizišta na ŽC po grupama predmeta nabave V


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: izvođenje radova na sanaciji klizišta LC22039 Požarkovec


Pročitajte više

Obavijest o sklopljenim ugovorima: sanacija lokalnih oštećenja na ŽC i LC novim asfaltnim slojem


Pročitajte više