• galerija
 • galerija
 • galerija

Akti koje izdaje ŽUC

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije izdaje slijedeće pojedinačne pismene akte:

 

Priključak i prilaz (članak 52. Zakona o  cestama) 

Posebne uvjete građenja priključka ili prilaza

 

Uz zahtjev se prilaže:

 • Projekt prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07)
 • Idejni projekt
 • 70 kuna državnih biljega

 

Suglasnost na izvođenje priključka ili prilaza

 

Uz zahtjev se prilaže:

 • Projekt prema Pravilniku o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07)
 • Glavni građevni projekt
 • 70 kuna državnih biljega

Objekti ili instalacije (članak 58. Zakona o cestama) 

Posebne uvjete građenja objekata ili instalacija

 

Uz zahtjev se prilaže:

 • Idejni projekt
 • 20 kuna državnih biljega

 

Mišljenje na tehničku dokumentaciju (suglasnost) za građenje objekata ili instalacija

 

Uz zahtjev se prilaže:

 • Glavni građevni projekt
 • 20 kuna državnih biljega

 

Obavljanje radova na cestama (članak 57. Zakona o  cestama)

Suglasnost na izvođenje radova

 

Uz zahtjev se prilaže :

 • Prometni elaborat (članak 61. Zakona o cestama)
 • Građevna dozvola ili lokacijska dozvola (ako po Zakonu nije potrebna građevna)
 • Glavni građevni projekt (ili Izvedbeni projekt)
 • 20 kuna državnih biljega

 

Reklame uz ceste (članak 59. Zakona  cestama)

Suglasnost na postavljanje reklame

 

Uz zahtjev se prilaže :

 • Projekt prema Pravilniku o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste (NN 53/02)
 • Idejni projekt
 • Ugovor o obavljanju prateće djelatnosti (ako se reklama postavlja unutar cestovnog zemljišta)
 • 20 kuna državnih biljega

 

Zatvaranje ceste radi izvođenja radova (članak 60. Zakona o cestama)

Suglasnost na zatvaranje ceste za promet

 

Uz zahtjev se prilaže:

 • Prometni elaborat
 • Građevna dozvola ili lokacijska dozvola (ako po Zakonu nije potrebna građevna)
 • Glavni građevni projekt (ili Izvedbeni projekt)
 • 20 kuna državnih biljega

 

Zatvaranje ceste radi održavanja priredbe ili druge manifestacije na cesti (članak 60. Zakona o  cestama)

Sportske priredbe i druge manifestacije na javnim cestama mogu se održavati pod uvjetima i na način utvrđen posebnim zakonom (Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08)-članak 183.)

 

Prethodna suglasnost na zatvaranje ceste za promet

 

Uz zahtjev se prilaže:

 • Program priredbe
 • 20 kuna državnih biljega