• galerija
  • galerija
  • galerija

Financijski plan

Financijski plan za 2019. godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u I izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2019. godinu
I izmjene i dopune Financijskog plana za 2019.godinu
Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine
  Financijski izvještaji I-XII 2018. godine
Bilješke uz godišnji financijski izvještaj za razdoblje 01.01.-31.12.2018.
   II izmjene i dopune Financijskog plana za 2018.godinu
   I izmjene i dopune Financijskog plana za 2018. godinu
Financijski plan za 2018. godinu

Financijski plan za 2017. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. godine
Financijski izvjestaji  I-XII 2017. g.
Bilješke uz financijske izvještaje I-XII 2017. g
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-30.06.2017.
II izmjene i dopune Financijskog plana za 2017. godinu
  I izmjene i dopune Financijskog plana za 2017.godinu
Financijski plan za 2017. godinu

 

 Financijski plan za 2016. godinu

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine
Godišnji financijski izvještaji za 2016. godinu
II izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2016.
Financijski izvještaji I-III 2016. godine
I izmjene i dopune Financijskog plana za 2016. godinu
  Financijski plan za 2016. godinu

 

 Financijski plan za 2015. godinu

Financijski izvještaji I-XII 2015. godine
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01.01.-31.12.2015.
  Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. 
  II izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu
  I izmjena i dopuna Financijskog plana za 2015. godinu
  Financijski plan za 2015. godinu
Podaci o dodijeljenim donacijama i sponzorstvima u 2015. godini

 

 Financijski plan za 2014. godinu

  Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2014. godinu
     Financijski izvještaji I-XII 2014. godine
     II izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
     I izmjene i dopune Financijskog plana za 2014. godinu
     Financijski plan za 2014.godinu
     Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za razdoblje    od 01.01.-30.06.2014. god.
Podaci o dodijeljenim donacijama i sponzorstvima u 2014. godini