• galerija
  • galerija
  • galerija

Karta javnih cesta

 

KZŽ_karta_JC-A3-NN_103-18

 

 

 

 

 

 

 

POPIS ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
prema Odluci o razvrstavanju javnih cesta (NN 103/2018) od 23.11.2018.
stanje 01.12.2018. (dan stupanja na snagu)
 
Red. Broj
br. ceste županijska cesta

              dužina

(km)

1 1006 D29 – Podgorje Bistričko – A.G. Grada Zagreba 4,00
2 2093 Prišlin (D229) – Poredje – Desinić (Ž2151) 10,50
3 2095 D207 – Klenovec Humski – D206 3,70
4 2096 Đurmanec(D207)-Podbrezovica-D.Plemen.-Pregrada(D206) 11,20
5 2117 Sopot (Ž2151) – Marinec – Velika Horvatska (Ž2248) 7,80
6 2118 D206 – Gorjakovo – Ž2117 6,20
7 2119 Ž2118 – Cigrovec – Mala Erpenja – Ž2155 9,40
8 2120 Slatina Sved.(D206)-Štuparje-St.Ves-A.G. Grada Krapina 6,97
9 2122 A.G. Grada Krapina – Radoboj – D35 5,34
10 2123 Radoboj (Ž2122) – Jazvine – A.G. Grada Krapina 3,68
11 2125 D35 – Mihovljan – Sutinske Toplice – D29 9,20
12 2126 D29 – Gregurovec – Mihovljan (Ž2125) 5,70
13 2127 D29 – Gora Veternička – D35 2,60
14 2128 D29 – Lobor – Ladislavec – D29 11,20
15 2129 Borkovec (Ž2169) – Martinščina – Gornja Batina (Ž2169) 6,60
16 2130 Gertovec – Ž2169 1,55
17 2131 Zajezda – Budinščina(D24) 4,86
18 2151 D229 – Desinić – Sopot – Pregrada (D206) 14,70
19 2153 D205 – Pristava – Tuhelj (Ž2248) 4,90
20 2155 D205 – Tuh.Toplice – Kr.Toplice – A.G. Grada Krapina 11,49
21 2158 A.G.Grada Krapina-D.Pačetina-S.K.Začretje (D1) 5,46
22 2159 Ciglenica Zagorska (D1) – Hum Zabočki (Ž2264) 6,30
23 2160 Švaljkovec (D1)-Sv.Križ Začretje-Štrucljevo-Zabok(Ž2195) 7,50
24 2161 Ž2160 – Pustodol Začretski – Tisanić Jarek – Zabok (Ž2195) 7,57
25 2162 Ciglenica Zagorska (Ž2159) – Brestovec Orehovečki (Ž2164) 7,57
26 2164 Orehovica – Lug Orehovečki (Ž2165) 5,10
27 2165 Veliki Komor (Ž2125) – Grabe – Bedekovčina (D24) 8,50
28 2166 Mirkovec (Ž2159) – Bedekovčina(D24) 5,95
29 2167 Kebel – Lug Orehovički (Ž2165) 4,50
30 2168 Mače (D29) – Mali Bukovec – Poznanovec (D24) 5,30
31 2169 Zlatar (D29) – G.Batina – Belec – Budinščina (D24) 16,70
32 2170 G.Batina (Ž2169) – D.Batina – Konjščina (D24) 8,30
33 2171 D24 – Hrašćina – Gornjaki 4,70
34 2172 Trgovišče (Ž2171) – Vrbovo (L22062) 4,70
35 2186 Mihanović Dol (D205)-Kraljevec-Dubravica-Zaprešić (D225) 11,00
36 2187 G.P.Mihanović Dol (gr.Rep.Slov.) – Klanjec (Ž2186) 0,20
37 2188 Ravnice – D205 1,20
38 2189 Jalšje (L22041) – Gubaševo (D205) 3,40
39 2191 Dubrovčan (D205) – Družilovec – Veliko Trgovišće (Ž2195) 4,23
40 2192 Veliko Trgovišće (Ž2195) – Domahovo – Žeinci (Ž2195) 4,65
41 2193 Jakuševec Zabočki – Ž2161 1,10
42 2195 Zabok (D1) -Pavlovec Zabočki -Gubaševo -V.Trgovišće-Žeinci 10,50
43 2197 Čvorište Andraševec (D14) – Oroslavje (D307) 2,81
44 2198 Bedekovčina (D24)-čvor Bedekovčina-Lepa Ves-D.Stubica (D307) 8,10
45 2200 D.Hruševec – D307 3,10
46 2201 Poznanovec (D24) – Dubovec – Banščica (D307) 6,70
47 2202 Podgrađe Bistričko – Tugonica (D29) 0,90
48 2204 Konjščina(D540)-Sušobreg-Poljanica Bist.-M.Bistrica (Ž2221) 8,05
49 2205 Hadaši (D540) – Jertovec – Beli Breg 1,20
50 2215 Sveti Križ (D205) – Lučelnica – Radakovo – Ž2186 12,75
51 2216 Oroslavje (Ž2197) – Krušljevo Selo (Ž2217) 2,70
52 2217 Žeinci(Ž2195)-St.Slatina-Krušljevo Selo-St.Toplice(Ž2219) 7,65
53 2218 Ž2217 – Igrišće 0,40
54 2219 Stubičke Toplice (D307) – Pila – Hunjka – A.G. Grada Zagreba 16,32
55 2220 Strmec Stubički (Ž2219) – Kraljev Vrh 0,70
56 2221 Marija Bistrica (D29) – Globočec 6,10
57 2222 Donja Stubica (D307) – Donja Podgora 1,96
58 2223 Modrovec – D307 1,42
59 2224 D307 – Gornja Stubica – Sveti Matej – D29 10,20
60 2225 Gornja Stubica (Ž2224) – Slani Potok 2,20
61 2226 Ž2224 – Hum Stubički – Sekirevo Selo 2,50
62 2227 M.Bistrica (D29) – Podgorje Bistričko 1,64
63 2237 Radakovo (Ž2215) – Pluska 2,50
64 2241 Ravnice Des. (Ž2248) – Goričnica – Kumrovec(D205) 4,00
65 2242 Veliki Bukovec – Poznanovec (D24) 2,69
66 2248 Desinić(Ž2151) – V.Horvatska – Tuhelj – D205 16,70
67 2256 Gubaševo (Ž2195) – aerodrom Gubaševo 0,24
68 2257 Radoboj (Ž2122) – Gorjani Sutinski – Novi Golubovec (D35) 6,69
69 2258 Macelj (D1) – Glažuta 0,80
70 2264 Zabok (D1) – Bračak – Špičkovina – Bedekovčina (D24) 7,39
  U K U P N O 414,43
Red. Broj
br. ceste lokalna cesta
dužina (km)
1 22001 Gornji Macelj – Donji Macelj – Đurmanec (D207) 7,62
2 22003 Ž2093 – Gornje Brezno – Donje Brezno – D229 4,10
3 22004 Luka Poljanska (D229) – Poljana Sutlanska (D229) 2,60
4 22005 Tabor Grad – Hum Košnjički (Ž2151) 0,80
5 22006 Gaber(Ž2151) – G.Zbilj – D.Zbilj – Velika Horvatska (Ž2117) 7,70
6 22007 Mala Gora (Ž2093) – Vinagora – Vrh Vinagorski (Ž2151) 3,80
7 22008 Orešje Humsko – Druškovec(D206) 1,90
8 22010 D1-Ravninsko-Donje Jesenje – Gornje Jesenje (D74) 7,30
9 22012 Stara Ves Petrov.(Ž2120) – A.G.Grada Krapina 0,82
10 22013 G.Jesenje (D74) – Brdo Jesenjsko 2,30
11 22014 Ž2123 – Bregi Radobojski –  A.G.Grada Krapina 3,01
12 22015 Gora Veternička (Ž2127) – Veternica – Ž 2125 2,80
13 22016 D29 – Stari Golubovec – Lobor (Ž2128) 7,60
14 22017 Delkovec – Vukanci (D29) 2,20
15 22018 Repno – Belec (Ž2169) 1,60
16 22019 Juranšćina – Belec (L22018) 1,50
17 22020 Gornja Selnica – Belec (Ž2169) 2,00
18 22021 Zavšje Belečko (Ž2169) – Petruševec -Vižanovec – L22022 6,30
19 22022 Pažurovec(Ž2169) – Sv.Križ Budin.- Prepuštovec – Konjščina(D24) 9,50
20 22023 Gotalovec – Krapinica – Ž2131 2,25
21 22024 Krapinica (L22023) – Gornji Kraljevec (D24) 1,50
22 22025 Kuzminec Miljanski – Pušća- Zagorska Sela (D229) 2,70
23 22026 Gr.R.Slovenije – Plavić(D229) 0,90
24 22027 Donji Škrnik – Kumrovec(D205) 2,70
25 22029 D205 – Dugnjevec – Prosenik – Ž2248 6,50
26 22030 Klanjec (Ž2186) – Lučelnica (Ž2215) 4,78
27 22031 Novi Dvori (Ž2186) – D.Ledine – Radakovo(Ž2215) 5,90
28 22034 Trsteno – Tuhelj (Ž2248) 2,00
29 22036 Sveti Križ (Ž2215) – Dubrovčan (Ž2191) 5,47
30 22038 Dubrovčan (L22036) – Požarkovec (L22039) 3,20
31 22039 Lučelnica (Ž2215) – Požarkovec – Strmec – Ž2237 10,20
32 22040 Krapinske Toplice (Ž2155) – Vrtnjakovec – Viča Sela – Ž2189 6,10
33 22041 Mala Erpenja (Ž2155) – Selno – Jalšje (Ž2189) 7,80
34 22042 Vrtnjakovec (L22040) – Oratje – L22041 4,40
35 22043 Ravnice (Ž2188) – L22041 1,00
36 22045 Začretski Prosenik – Martinišće (Ž2189) 4,20
37 22047 Kozjak Začretski – Ž2162 1,60
38 22048 Vojnić Breg – Ž2162 0,90
39 22050 Židovinjak – Ž2166 1,40
40 22052 Zlatar (Ž2169) – Čubeki – Donja Batina (Ž2170) 4,00
41 22053 Zlatar (D29) – Lovrečan (D24) 4,20
42 22054 Ervenik Zlatarski – Zlatar Bistrica (D24) 3,80
43 22056 Gusakovec (D307) – Šagudovec 2,50
44 22057 D24 – Brestovec 0,80
45 22059 Klimen – Ž2170 3,00
46 22060 Ž2171-Maretić – Husinec – Peščeno – Jertovec (D540) 7,37
47 22061 Brlekovo – Turnišće (D24) 2,70
48 22062 Pešćeno (L22060) – Šavorići – Vrbovo (Ž2172) 4,80
49 22063 Vrbovo (Ž2172) – Turkovčina (Ž2206) 1,20
50 22064 Lipovec (D24) – Želj.stanica “Lipovec” – Poljanica Bistrička 1,15
51 22066 Donji Sušobreg (Ž2204) – G.Sušobreg – Globočec (Ž2221) 3,50
52 22067 Gornji Kraljevec (D24) – Loborčeci 3,60
53 22069 Oroslavje : D307 – Ž2216 1,10
54 22070 Želj.kolodvor “Oroslavje”(Ž2197) – Stubičke Toplice (Ž2217) 3,80
55 22071 Donja Stubica (D307) – Pustodol 0,80
56 22072 Donja Stubica (D307) – Milekovo Selo 1,30
57 22073 Donja Stubica (D307) – Grabrina 1,50
58 22074 Gr.R.Slovenije – G.Čemehovec – Movrač (Ž2186) 2,20
59 22076 Donja Stubica (D307) – Gornja Podgora 1,80
60 22077 D205 – Klanjec (L22030) 0,40
61 22078 Selnica (Ž2201) – Gusakovec (D307) 5,50
62 22079 Valentinovo (D206) – Benkovo (D507) 0,80
63 22080 Dubrovčan (Ž2155) – Vilanci 0,90
64 22081 Ž2162 – Sekirišče 0,60
65 22082 Čret (D507) – Krapinske Toplice (Ž2155) 3,20
66 22084 Strmec (L22039) – Vižovlje – Družilovec (Ž2191) 3,80
67 22087 Zlatar Bistrica (D24) – Gornji Brestovec – D29 1,30
68 22088 Radoboj groblje (Ž2123) – Klet Gorica – Marof (L22014) 2,64
69 22089 Gorjani Sutinski (Ž2257) – Gornja Šemnica (Ž2122) 1,95
70 22090 A.G. Grada Krapina – Orehovec Radobojski – Marof (Ž2123) 1,75
71 22091 Klenice (Ž2096) – Bežanec (D206) 2,30
72 22092 Samci (D307) – Muzej seljačkih buna 0,76
73 22093 Samci (L22092) – Gornja Stubica (Ž2224) 0,89
74 22094 Selnica (L22078) – Gusakovec – Dobri Zdenci (D307) 2,05
75 22095 Grletinec (Ž2093) – ciglana – Druškovec (D206) 0,95
76 22096 Štuparje (Ž2120) – Batišti – Čret (L22082) 3,30
77 22097 Opasanjek (L22054) – Veleškovec (D24) 2,70
78 22099 Marija Bistrica: Ž2221 – Ž2227 0,50
79 22100 Stubička Slatina (Ž2217) – vojarna 0,90
80 22101 G.Stubica: Ul. Gupčevoj Lipi (Ž2225) – Trg Sv. Jurja (Ž2224) 0,39
81 22102 Ž2198 – Vučak škola 0,90
82 22103 Tuheljske Toplice (Ž2248) – Velika Erpenja (Ž2155) 1,40
83 22105 Hum na Sutli – Mali Tabor – Prišlin (D229) 1,41
  U K U P N O 247,36
CESTE  dužina (km)
županijske ceste 414,43
lokalne ceste 247,36
sveukupno 661,79