• galerija
  • galerija
  • galerija

PRETHODNO SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: sanacija habajućih asfaltnih slojeva na županijskim i lokalnim cestama na području Krapinsko-zagorske županije


Pročitajte više

Sukladno članku 198. Zakona o javnoj (120/16) u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o planovima i zahtjevima u vezi sa postupcima nabave,  javni naručitelj Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije provodi prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.     Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju Obavijest o prethodnom ...


Pročitajte više