• galerija
  • galerija
  • galerija

Lokacija


Prikaži Županijsku upravu za ceste Krapinsko-zagorske županije na većoj karti

 

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije

Janka Leskovara 40/1

49218 Pregrada  
Tel: 049/ 377 580
Fax: 049/ 377 -574
Email: info@zuc-kzz.hr