• galerija
  • galerija
  • galerija

Naslovnica

Zakonom o javnim cestama (NN 100/96), Odlukom Skupštine Krapinsko-zagorske županije (Sl. glasnik Krapinsko-zagorske županije 1/97) i Uredbom o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala temeljem Zakona o javnim cestama (NN 112/97) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije započela je s radom 01.01.1998. godine sa sjedištem u Pregradi, Stjepana Radića 17, a krajem 2008. godine preseljena je na današnju lokaciju.

 

Županijska uprava za ceste KZŽ upravlja, gradi, rekonstruira i održava ukupno 661,79 km cesta na području Krapinsko-zagorske županije. Od toga je 414,43 km županijskih i 247,36 km lokalnih cesta.

 

Pročitajte više