• galerija
  • galerija
  • galerija

NOVOSTI

20190626_093803

Zatvara se za promet lokalna cesta L22040 (Krapinske Toplice (Ž2155) – Vrtnjakovec – Viča Sela – Martinišće (Ž2189)), odnosno Zagrebačka ulica u Krapinskim Toplicama u razdoblju od 12.07.2019. do 14.08.2019. radi izvođenja radova uređenja i rekonstrukcije iste ceste po FAZI 1 r...


Pročitajte više

20190702_150916

  Zatvaraju se za promet županijska cesta Ž2197 (Čvorište Andraševec (D14) – Oroslavje (D307) i Ž2216 (Oroslavje (Ž2197) – Krušljevo Selo (Ž2217)) u Oroslavju kod crkve od 21.06.2019. do 01.09.2019. godine, zbog izvođenja radova rekonstrukcije postojećeg trokrakog križanja u...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Lokalna cesta L22029 (Kumrovec (D205) – Dugnjevec – Prosenik – Tuhelj (Ž2248)) privremeno se zatvara za promet od 01.05.2019. do 31.05.2019.godine radi izvođenja radova izgradnje odvodnje fekalnih voda naselja Ravno Brezje i Risvica u Općini Kumrovec. Za vrijeme zatvaranja navedene ...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Lokalna cesta L22043 Ravnice – Jalšje zatvara se za promet od 04.06.2019. do 01.08.2019. godine radi izvođenja radova sanacije mosta na istoj cesti u Jalšju na području Općine Veliko Trgovišće. Za vrijeme zatvaranja navedene ceste promet se preusmjerava obilaznim pravcem : Ravnice – Dubro...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Županijska cesta Ž2126 (Petrova Gora (D29) – Gregurovec – Mihovljan (Ž2125)) zatvara se za promet od 28.02.2019. godine do 31.03.2019. godine radi izvođenja radova sanacije klizišta i rješenja odvodnje u Gregurovcu. Za vrijeme zatvaranja navedene ceste promet se preusmjerava relac...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Lokalna cesta L22029 (Kumrovec (D205) – Dugnjevec – Prosenik – Tuhelj (Ž2248)) na dionici od Kumrovca do Ravnog Brezja zatvara se za promet od 02.04.2019. do 30.04.2019.godine radi izvođenja radova izgradnje odvodnje fekalnih voda naselja Ravno Brezje i Risvica u Općini Kumrovec. Za...


Pročitajte više

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 12. i 18. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 9/06.,),KLASA: 340-09/10-09/10, URBROJ: 2140-12-10-09-1 od 04. ožujka 2010.) (KLASA: 003-05/13-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2013.) i, (KLA...


Pročitajte više

Poništava se natječaj za izbor ravnatelj/ice Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljen u Večernjem listu od 26.110.2018. godie i na službenim stranicama Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.


Pročitajte više

Na temelju članka 40. i  41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 18. 13. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 9/06.), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 340-09/10-09/10, URBROJ: 2140-12-10-09-1 od 04. ožujka 2010....


Pročitajte više

Radovi na cesti

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije izdala je izvođaču radova MB-TRANSGRADNJA d.o.o., Kralja Petra Svačića 20, Krapina suglasnost na izvođenje radova sanacije cestovnog propusta preko potoka Hum u Miljani županijskoj cesti Ž2151. Za vrijeme izvođenja radova izvođač će...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije izdala je podnositelju zahtjeva COLAS Hrvatska d.d., Varaždin, suglasnost na izvođenje radova sanacije i presvlačenja kolnika habajućim slojem asfalta više dionica ŽC i LC. Za vrijeme izvođenja radova izvođač će organizirati promet u...


Pročitajte više

000-jpoziv

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama kčbr. 2076, 2077, 2078 i 2079 k.o. Ravno Brezje da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake Ž2153 (D205-Pristava-Tuhelj).


Pročitajte više

000-jpoziv

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama kčbr. 1780, 1775/1 i 1855 k.o. Putkovec da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake Ž2096 (Đurmanec-Podbrezovica-Donja Plemenšćina-Pregrada).


Pročitajte više

Radovi na cesti

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije izdala je suglasnost za izvođenje radova prekopa županijske ceste Ž2195 radi polaganja vodovodnih i DTK instalacija, u sklopu zahvata izvanrednog održavanja odvojka nerazvrstane ceste u raskrižju županijske ceste Ž2195 (Zabok (D1) – P...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije izdala je izvođaču radova RO-SI, vl. Robert Sirovec, Sveti Križ Začretje, suglasnost za izvođenje radova na uređenju nogostupa uz županijsku cestu Ž2160 (Švaljkovec (D1) – Sveti Križ Začretje – Štrucljevo – Zabok (Ž2195)) u ...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije izdala je izvođaču radova CIGLENICA d.o.o., Kupljenska 81, Zaprešić, suglasnost na izvođenje radova sanacije cestovnog propusta na županijske Ž2169 (Zlatar (D29) – Gornja Batina – Belec – Budinščina (D24)) u Budinščini...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije izdala je izvođaču radova CIGLENICA d.o.o., Kupljenska 81, Zaprešić, suglasnost za privremeno zatvaranje za promet županijske Ž2169 (Zlatar (D29) – Gornja Batina – Belec – Budinščina (D24)) radi izvođenja radova sanacije...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorsk županije izdala je Gradu Zabok suglasnost  za izvođenje radova  izvanrednog održavanja odvojka nerazvrstane ceste u raskrižju županijske ceste Ž2195 (Zabok (D1) – Pavlovec Zabočki – Gubaševo – Veliko Trgovišće – Žeinci), odnosno Ulic...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Županijska uprava za ceste KZŽ izdala je izvođaču radova TEHNO-ELEKTRO d.o.o., Đakovo suglasnost za privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2171 (D24-Trgovišće-Hraščina-Gornjaki-Breznički Hum) radi izvođenja radova sanacije željezničko-cestovnog prijelaza Hraščina-Trgoviš...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Županijska uprava za ceste KZŽ izdala je izvođaču radova TEHNO – ELEKTRO d.o.o., Augusta Cesarca 3, Đakovo suglasnost za privremeno zatvaranje za promet lokale ceste L22064 (Lipovec (D24) – Želj.stanica “Lipovec” – Poljanica Bistrička) radi izvođenja radova sanacije...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Županijska uprava za ceste KZŽ izdala je izvođaču radova TEHNO – ELEKTRO d.o.o., Augusta Cesarca 3, Đakovo, suglasnost za privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2201 (Poznanovec (D24) – Dubovec – Banščica (D307)) radi izvođenja radova sanacije željezničko-cestovnog p...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije izdala je suglasnost za izvođenje radova zacjevljenja cestovnog odvodnog jarka u naselju Prosenik kod kbr. 5 u dužini od 25 m i kod kbr. 26 u dužini od 20 m uz županijsku cestu Ž2248 (Desinić (Ž2151) – Velika Horvatska – Tuhelj – ...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Županijska uprava za ceste izdala je suglasnost za preusmjeravanje prometa sa županijske ceste Ž2219 (Stubičke Toplice (D307) – Pila – Hunjka – A.G. Grada Zagreba) na županijsku cestu Ž2220 (Strmec Stubički (Ž2219) – Kraljev Vrh), dakle sa Sljemenske ceste na cestu za...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Na zahtjev izvođača radova TA-GRAD d.o.o., Zagreb zatvara se za promet županijska cesta Ž2198 radi izvođenja radova sanacije željezničko-cestovnog prijelaza u Donjoj Stubici, Matenačka, u km 10+336 željezničke pruge L202 na križanju sa županijskom cestom Ž2198 (Bedekovčina (D24)- čvor...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Na zahtjev izvođača radova uređenja oborinske odvodnje u Donjoj Pačetini uz županijsku cestu Ž2158 izdana je suglasnost za izvođenje radova.    Vodoprivreda-zagorje d.o.o.-suglasnost, uređenje oborinske odvodnje uz Ž2158


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Zatvara se za promet svih vozila županijska cesta Ž1006 (Podgorje Bistričko (D29) – A.G. Grada Zagreba) na dionici D29- granica Krapinsko-zagorske županije s gradom Zagrebom u duljini od 4,00 km. Cesta će biti zatvorena u razdoblju od 15.11.2017. godine do 31.03.2018. godine, odnosno u pe...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Zbog izvođenja radova sanacije klizišta Vrhi Vinagorski na županijskoj cesti ŽC2151 na snazi je privremena regulacija prometa uz zatvaranje jedne prometne trake za promet i naizmjenično propuštanje vozila po slobodnoj prometnoj traci pomoću svjetlosnih prometnih znakova (mobilnih semafora). P...


Pročitajte više

A01_opasnost

      Obavještavaju se građani da je na prometne znakove, uz prometne znakove te na stupove znakova zabranjeno postavljati promidžbene plakate i letke.


Pročitajte više

A01_opasnost

Pozivaju se vozači na oprez i smanjenje brzine pri nailasku na zonu radova na obnovi oznaka na cesti.


Pročitajte više

000-jpoziv

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta na dijelu kčbr. 2469 i dijelu kčbr. 2465 k.o. Strmec da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste L22039 (Lučelnica(Ž2215) – Po...


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama: kčbr. 2040/1 i 2865/3 k.o. Dubrovčan, kčbr. 2113 k.o. Veliko Trgovišće i kčbr. 1492/1 i 1492/2 k.o. Jezero Klanječko da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22036 (Sveti Križ (Ž2215) – Dubrovčan (Ž2191)) na dijelu od […...


Pročitajte više

CESTA ZATVORENA

Zatvara se za promet dio županijske ceste ŽC2158 u Svetom Križu Začretju na dionici od Trga hrvatske kraljice Jelene, Ulicom I.K. Sakcinskog do križanja sa ŽC2160 (kod restorana “Dunav”). Navedena cesta će biti zatvorena za promet u razdoblju od 0:00 do 24:00 sata od 21.03.2017. d...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Zbog izvođenja radova rekonstrukcije propusta u Jakuševcu Zabočkom na županijskoj cesti ŽC2193 u zoni raskrižja sa županijskom cestom ŽC2161 na snazi je privremena regulacija prometa uz zatvaranje jedne prometne trake za promet i naizmjenično propuštanje vozila po slobodnoj prometnoj traci...


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama: k.č.br. 2603 i k.č.br. 2871 k.o. Hum Stubički da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste ŽC2226 (Ž2224-Hum Stubički- Sekirovo Selo) približne dužine 11500 m.


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 1786, 351/3 i 351/2 k.o. Košnica da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste LC22005 (Tabor Grad-Hum Košnički (Ž2151)), st. 0+400,00 km do st. 0+770,00 km, dionica 1.


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 1784, 1785/2 i 1784 k.o. Košnica da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste Ž2151 (D229-Desinić-Sopot-Pregrada (D206)), st. 3+900,00 km do st. 4+980,00 km, dionica 1.


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 1790 i 1816 k.o. Oroslavje, te kčbr. 863 i 1747 k.o. Stubička Slatina da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste Ž2216 (Oroslavje (Ž2197) – Ž2217), st. 0+000,00 km do st. 1+550,00 km, dionica 2, ukupne duljine […]


Pročitajte više

Privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2195 na odsječku Gredice (roto-križanje s D205) – Pavlovec Zabočki (križanje sa županijskom cestom Ž2161) radi izvođenja radova polaganja magistralnih cjevovoda uz županijsku cestu Ž2195 kao dijela zahvata „Izgradnja i rekonstrukcija sustava Zagorskog vodovoda – Zabok“ Zatvara za sav promet osim za vozila gradilišta, stanara, do...


Pročitajte više

Privremena regulacija prometa vrijedi od 06.04.2016. do 30.04.2016.godine. Za vrijeme izvođenja radova izvođač treba organizirati promet uz naizmjenično propuštanje po slobodnoj prometnoj traci pomoću svjetlosnih prometnih znakova (semafori).


Pročitajte više

Plin Konjščina d.o.o., Jertovec 150, Konjščina izvodi radove na rekonstrukciji srednjetlačnog plinovoda u naseljima Jertovec i Peščeno (III etapa) uz županijsku cestu Ž2205 (Konjščina (D24) – Jertovec (Ž2221)) i lokalnu cestu L22060 (Ž2171 – Maretić – Husinec – Peščeno – Jertovec (Ž2205)). Radovi se izvode u razdoblju od 15.03.2016. do 17.05.2015.godine. Za v...


Pročitajte više

Privremeno se zabranjuje promet za sva vozila županijskom cestom Ž2095 (Rampa (D207) – Klenovec Humski – Kostel (D206)) u zoni klizišta Klenovec Humski na stacionaži km 1+700 u roku od 16.03. do 30.03.2016., odnosno do privremene sanacije navedene ceste za sigurno odvijanje prometa. Obilazni pravac za vrijeme gore navedene privremene zabrane će biti na relaciji […]


Pročitajte više

Na temelju članka 13. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 9/06.), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 340-09/10-09/10, URBROJ: 2140-12-10-09-1 od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjenama Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (KLASA...


Pročitajte više

drvece

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije poziva vlasnike, odnosno korisnike ili posjednike zemljišta koja se nalaze u zaštitnom pojasu županijskih i lokalnih cesta da uklone drveće i grmlje koje onemogućuje preglednost na tim cestama ili na drugi način ugrožava sigurnost odvij...


Pročitajte više

Gradex & Co. d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. Franje Tuđmana 4, Zabok,  izvodi radove na građenju vodovodne mreže uz županijsku cestu Ž2128 (Petrova Gora(D29) – Lobor – Ladislavec – D29), županijsku cestu Ž2126 (D29 – Gregurovec – Mihovljan (Ž2125)) i lokalnu cestu L22017 (Delkovec – Vukanci(D29)) u naseljima Perša Ves, Velika Petrovagorska i Petrova Gora. […]...


Pročitajte više

Izvođač radova Zagorje Gradnja d.o.o., Zagrebačka 26, Zagreb podnio je zahtjev za korištenje dijela županijske ceste Ž2198 za prilaz na gradilište brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok, dionice Zlatar Bistrica – Andraševec, Faza II, čvor Bedekovčina (Bedekovčina (D24) – Lepa Ves – Donja Stubica (D307)). Korištenje dijela županijske ceste Ž2198 vrijedi od ...


Pročitajte više

Izvođač radova Zagorje Gradnja d.o.o., Zagrebačka 26, Zagreb ishodio je Suglasnost za korištenje dijela županijske ceste Ž2198 za prilaz na gradilište brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok, dionice Zlatar Bistrica – Andraševec, Faza II, čvor Bedekovčina (Bedekovčina (D24) – Lepa Ves – Donja Stubica (D307)) Suglasnost vrijedi od 07.01.2015. do 31.03.2015.godi...


Pročitajte više