• galerija
  • galerija
  • galerija

NOVOSTI

Radovi na cesti

Na zahtjev izvođača radova uređenja oborinske odvodnje u Donjoj Pačetini uz županijsku cestu Ž2158 izdana je suglasnost za izvođenje radova.    Vodoprivreda-zagorje d.o.o.-suglasnost, uređenje oborinske odvodnje uz Ž2158


Pročitajte više

CESTA ZATVORENA

Zatvara se za promet dio lokalne ceste L22053 u Martinečkoj ulici u Zlataru radi izvođenja radova obnove kolnika. Promet se zatvara u zoni radova na dijelu od roto-raskrižja sa Zagrebačkom ulicom do raskrižja sa Ulicom M. Gupca i vodi se obilazno državnom cestom D29 (Zagrebačka ulica) i neraz...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Zatvara se za promet županijska cesta Ž2195 ((Zabok (D1)-Pavlovec Zabočki-Gubaševo-Veliko Trgovišće) radi izvođenja radova na uređenju raskrižja Ulice Celine i Ulice Matije Gupca. Promet se zatvara u zoni raskrižja i vodi se obilazno, slijedećom relacijom: državnom cestom D205 iz smjera ...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Zatvara se za promet svih vozila županijska cesta Ž1006 (Podgorje Bistričko (D29) – A.G. Grada Zagreba) na dionici D29- granica Krapinsko-zagorske županije s gradom Zagrebom u duljini od 4,00 km. Cesta će biti zatvorena u razdoblju od 15.11.2017. godine do 31.03.2018. godine, odnosno u pe...


Pročitajte više

A01_opasnost

Na području Krapinsko-zagorske županije otežano je odvijanje prometa na nekim dijelovima županijskih i lokalnih cesta radi oborinskih voda na cestama uzrokovanih dugotrajnom kišom. Vozači trebaju voziti s povećanim oprezom i prilagoditi brzinu uvjetima na cesti. Za sad je radi vode na kolniku...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Zatvara se za promet dio lokalne ceste L22053 radi izvođenja radova obnove kolnika na predmetnoj cesti / Martinečka ulica u duljini od 600 m na dionici od centra Zlatara u smjeru Lovrečana. Promet se zatvara u zoni radova na dijelu od roto-raskrižja sa Zagrebačkom ulicom  do raskrižja s Ulico...


Pročitajte više

Radovi na cesti

  Zbog izvođenja radova sanacije klizišta Hruševec-Matenci na županijskoj cesti ŽC2198 na snazi je privremena regulacija prometa uz naizmjenično propuštanje vozila po slobodnoj prometnoj traci pomoću svjetlosnih prometnih znakova (mobilnih semafora) i zastavica za ručnu regulaciju prom...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Zbog izvođenja radova sanacije klizišta Novi Golubovec na županijskoj cesti ŽC2127 na snazi je privremena regulacija prometa uz zatvaranje jedne prometne trake za promet i naizmjenično propuštanje vozila po slobodnoj prometnoj traci pomoću svjetlosnih prometnih znakova (mobilnih semafora). Pr...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Zbog izvođenja radova rekonstrukcije nogostupa u Ulici Matije Gupca u Zaboku na snazi je privremena regulacija prometa na dionici od raskrižja s Ulicom Naselje Borovčaki  do raskrižja sa Zagorskom ulicom u duljini od cca 400 metara. U vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati neizmjenič...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Zatvara se za promet županijska cesta ŽC2128 (D29 – Petrova Gora- Lobor- Ladislavec-D29) u stacionaži 9+500 km do st. 9+560 km radi izvođenja radova sanacije klizišta Petrova Gora. Navedena cesta će biti zatvorena za promet u razdoblju od 19.07.2017 do 13.10.2017. godine. Obilazni pravac...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Zbog izvođenja radova sanacije klizišta Hrašćina na županijskoj cesti ŽC2171 na snazi je privremena regulacija prometa uz zatvaranje jedne prometne trake za promet i naizmjenično propuštanje vozila po slobodnoj prometnoj traci pomoću svjetlosnih prometnih znakova (mobilnih semafora). Privre...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Zatvara se za promet županijska cesta ŽC2151 (Miljana (D229)- Desinić- Sopot-Pregrada (D206)) radi izvođenja radova sanacije klizišta Vrhi Vinagorski na istoj županijskoj cesti. Navedena cesta će biti zatvorena za promet u razdoblju od 29.06.2017 do 15.08.2017. godine. Obilazni pravac za vrij...


Pročitajte više

CESTA-ZATVORENA-130x110

Zbog izvođenja radova asfaltiranja, zatvara se za promet dionica nerazvrstane ceste od raskrižja za naselje Škarićevo do granice Grada Krapine.


Pročitajte više

Radovi na cesti

Zbog izvođenja radova sanacije klizišta Vrhi Vinagorski na županijskoj cesti ŽC2151 na snazi je privremena regulacija prometa uz zatvaranje jedne prometne trake za promet i naizmjenično propuštanje vozila po slobodnoj prometnoj traci pomoću svjetlosnih prometnih znakova (mobilnih semafora). P...


Pročitajte više

A01_opasnost

      Obavještavaju se građani da je na prometne znakove, uz prometne znakove te na stupove znakova zabranjeno postavljati promidžbene plakate i letke.


Pročitajte više

A01_opasnost

Pozivaju se vozači na oprez i smanjenje brzine pri nailasku na zonu radova na obnovi oznaka na cesti.


Pročitajte više

CESTA ZATVORENA

Zatvara se za promet lokalna cesta L22010 (Đurmanec (D1)- Ravninsko- Donje Jesenje – Gornje Jesenje (D74)) radi izvođenja radova sanacije klizišta Donje Jesenje na istoj lokalnoj cesti u stacionaži 4+620 km do 4+680 km. Navedena cesta će biti zatvorena za promet u razdoblju od 26.04.2017 ...


Pročitajte više

000-jpoziv

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem je izvedena javna cesta na dijelu kčbr. 2469 i dijelu kčbr. 2465 k.o. Strmec da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste L22039 (Lučelnica(Ž2215) – Po...


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama: kčbr. 2040/1 i 2865/3 k.o. Dubrovčan, kčbr. 2113 k.o. Veliko Trgovišće i kčbr. 1492/1 i 1492/2 k.o. Jezero Klanječko da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22036 (Sveti Križ (Ž2215) – Dubrovčan (Ž2191)) na dijelu od […...


Pročitajte više

CESTA ZATVORENA

Zatvara se za promet dio županijske ceste ŽC2158 u Svetom Križu Začretju na dionici od Trga hrvatske kraljice Jelene, Ulicom I.K. Sakcinskog do križanja sa ŽC2160 (kod restorana “Dunav”). Navedena cesta će biti zatvorena za promet u razdoblju od 0:00 do 24:00 sata od 21.03.2017. d...


Pročitajte više

Radovi na cesti

Zbog izvođenja radova rekonstrukcije propusta u Jakuševcu Zabočkom na županijskoj cesti ŽC2193 u zoni raskrižja sa županijskom cestom ŽC2161 na snazi je privremena regulacija prometa uz zatvaranje jedne prometne trake za promet i naizmjenično propuštanje vozila po slobodnoj prometnoj traci...


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama: k.č.br. 2603 i k.č.br. 2871 k.o. Hum Stubički da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste ŽC2226 (Ž2224-Hum Stubički- Sekirovo Selo) približne dužine 11500 m.


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 1786, 351/3 i 351/2 k.o. Košnica da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste LC22005 (Tabor Grad-Hum Košnički (Ž2151)), st. 0+400,00 km do st. 0+770,00 km, dionica 1.


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 1784, 1785/2 i 1784 k.o. Košnica da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste Ž2151 (D229-Desinić-Sopot-Pregrada (D206)), st. 3+900,00 km do st. 4+980,00 km, dionica 1.


Pročitajte više

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 1790 i 1816 k.o. Oroslavje, te kčbr. 863 i 1747 k.o. Stubička Slatina da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste Ž2216 (Oroslavje (Ž2197) – Ž2217), st. 0+000,00 km do st. 1+550,00 km, dionica 2, ukupne duljine […]


Pročitajte više

Privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2195 na odsječku Gredice (roto-križanje s D205) – Pavlovec Zabočki (križanje sa županijskom cestom Ž2161) radi izvođenja radova polaganja magistralnih cjevovoda uz županijsku cestu Ž2195 kao dijela zahvata „Izgradnja i rekonstrukcija sustava Zagorskog vodovoda – Zabok“ Zatvara za sav promet osim za vozila gradilišta, stanara, do...


Pročitajte više

Privremena regulacija prometa vrijedi od 06.04.2016. do 30.04.2016.godine. Za vrijeme izvođenja radova izvođač treba organizirati promet uz naizmjenično propuštanje po slobodnoj prometnoj traci pomoću svjetlosnih prometnih znakova (semafori).


Pročitajte više

Plin Konjščina d.o.o., Jertovec 150, Konjščina izvodi radove na rekonstrukciji srednjetlačnog plinovoda u naseljima Jertovec i Peščeno (III etapa) uz županijsku cestu Ž2205 (Konjščina (D24) – Jertovec (Ž2221)) i lokalnu cestu L22060 (Ž2171 – Maretić – Husinec – Peščeno – Jertovec (Ž2205)). Radovi se izvode u razdoblju od 15.03.2016. do 17.05.2015.godine. Za v...


Pročitajte više

Privremeno se zabranjuje promet za sva vozila županijskom cestom Ž2095 (Rampa (D207) – Klenovec Humski – Kostel (D206)) u zoni klizišta Klenovec Humski na stacionaži km 1+700 u roku od 16.03. do 30.03.2016., odnosno do privremene sanacije navedene ceste za sigurno odvijanje prometa. Obilazni pravac za vrijeme gore navedene privremene zabrane će biti na relaciji […]


Pročitajte više

Na temelju članka 13. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 9/06.), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 340-09/10-09/10, URBROJ: 2140-12-10-09-1 od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjenama Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (KLASA...


Pročitajte više

drvece

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije poziva vlasnike, odnosno korisnike ili posjednike zemljišta koja se nalaze u zaštitnom pojasu županijskih i lokalnih cesta da uklone drveće i grmlje koje onemogućuje preglednost na tim cestama ili na drugi način ugrožava sigurnost odvij...


Pročitajte više

Gradex & Co. d.o.o., Pavlovec Zabočki, Prilaz dr. Franje Tuđmana 4, Zabok,  izvodi radove na građenju vodovodne mreže uz županijsku cestu Ž2128 (Petrova Gora(D29) – Lobor – Ladislavec – D29), županijsku cestu Ž2126 (D29 – Gregurovec – Mihovljan (Ž2125)) i lokalnu cestu L22017 (Delkovec – Vukanci(D29)) u naseljima Perša Ves, Velika Petrovagorska i Petrova Gora. […]...


Pročitajte više

Izvođač radova Zagorje Gradnja d.o.o., Zagrebačka 26, Zagreb podnio je zahtjev za korištenje dijela županijske ceste Ž2198 za prilaz na gradilište brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok, dionice Zlatar Bistrica – Andraševec, Faza II, čvor Bedekovčina (Bedekovčina (D24) – Lepa Ves – Donja Stubica (D307)). Korištenje dijela županijske ceste Ž2198 vrijedi od ...


Pročitajte više

Izvođač radova Zagorje Gradnja d.o.o., Zagrebačka 26, Zagreb ishodio je Suglasnost za korištenje dijela županijske ceste Ž2198 za prilaz na gradilište brze ceste Popovec – Marija Bistrica – Zabok, dionice Zlatar Bistrica – Andraševec, Faza II, čvor Bedekovčina (Bedekovčina (D24) – Lepa Ves – Donja Stubica (D307)) Suglasnost vrijedi od 07.01.2015. do 31.03.2015.godi...


Pročitajte više