• galerija
  • galerija
  • galerija

JAVNI POZIV za provedbu postupka evidentiranja izvedenog stanja javne ceste ŽC2226

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama: k.č.br. 2603 i k.č.br. 2871 k.o. Hum Stubički da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste ŽC2226 (Ž2224-Hum Stubički- Sekirovo Selo) približne dužine 11500 m.

PDF dokumenti