• galerija
  • galerija
  • galerija

JAVNI POZIV za provedbu postupka evidentiranja izvedenog stanja javnih cesta L22036 i Ž2191

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama: kčbr. 2040/1 i 2865/3 k.o. Dubrovčan, kčbr. 2113 k.o. Veliko Trgovišće i kčbr. 1492/1 i 1492/2 k.o. Jezero Klanječko da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22036 (Sveti Križ (Ž2215) – Dubrovčan (Ž2191)) na dijelu od st. 1+600,00 km do st. 5+500,00 km, dionica 1, ukupne duljine 3.900 m i postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake Ž2191 (Dubrovčan (D205) – Družilovec – Veliko Trgovišće (Ž2195)) na dijelu od st. 0+000,00 km do st. 4+250,00 km, dionica 1, ukupne duljine 4.250 m.

PDF dokumenti