• galerija
  • galerija
  • galerija

Natječaj za izbor ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

Na temelju članka 13. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 9/06.), Odluke o izmjeni Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 340-09/10-09/10, URBROJ: 2140-12-10-09-1 od 04. ožujka 2010.) i Odluke o izmjenama Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 003-05/13-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2013.), Upravno vijeće raspisuje natječaj za ravnatelja/icu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.