• galerija
  • galerija
  • galerija

OBNOVA oznaka na županijskim i lokalnim cestama

A01_opasnostPozivaju se vozači na oprez i smanjenje brzine pri nailasku na zonu radova na obnovi oznaka na cesti.

PDF dokumenti