• galerija
  • galerija
  • galerija

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima: redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije