• galerija
  • galerija
  • galerija

OBRASCI

Građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev se podnosi na adresu: Županijska uprava za ceste KZŽ, Pregrada, Janka Leskovara 40/1. Usmeni zahtjev prima se na zapisnik u Tajništvu Županijske uprave za ceste KZŽ tijekom radnog vremena od 7 do 15 sati.

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.