• galerija
  • galerija
  • galerija

Plan radova

Plan redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije

 

Izrada plana temelji se na:

 

Županijskim i lokalnim cestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava Županijska uprava za ceste, te u okviru svoje djelatnosti organizira odnosno obavlja poslove: programiranje i planiranje razvitka, projektiranje sa istražnim radovima, stručna ocjena studija i projekata, otkup zemljišta i objekata, ustupanje radova gradenja, organizacija stručnog nadzora i kontrole gradenja, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja cesta i objekata na korištenje, planiranje održavanja i zaštite, redovito i izvanredno održavanje, ustupanje radova održavanja, odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti, uklanjanje oštećenih odnosno napuštenih vozila.

 

DUŽINA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN br. 66/13) utvrdeno je da na području Krapinsko-zagorske županije ima:

 

  • 406,70 km županijskih cesta
  • 242,80 km lokalnih cesta
  • 649,50 km ukupno

PLAN RADOVA NA ODRŽAVANJU CESTA

Plan radova održavanja županijskih i lokalnih cesta podijeljen je u dvije razine:

 

  • radovi na redovitom održavanju cesta
  • radovi na izvanrednom održavanju cesta

Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

na području Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini

PLAN RADOVA ZA 2019. GODINU

 

Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini

III IZMJENE PLANA RADOVA ZA 2018. GODINU

II IZMJENE PLANA RADOVA ZA 2018. GODINU

I IZMJENE PLANA RADOVA ZA 2018. GODINU

PLAN RADOVA 2018. GODINE

 

Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

na području Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini

III IZMJENE I DOPUNE PLANA RADOVA ZA 2017. GODINU

II IZMJENE I DOPUNE PLANA RADOVA ZA 2017. GODINU

I IZMJENE I DOPUNE PLANA RADOVA ZA 2017. GODINU

PLAN RADOVA 2017. GODINE

 

Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini

III IZMJENE I DOPUNE PLANA RADOVA ZA 2016. GODINU
II IZMJENE I DOPUNE PLANA RADOVA ZA 2016. GODINU
I IZMJENE I DOPUNE PLANA RADOVA ZA 2016. GODINU
  PLAN RADOVA 2016. GODINE

 

Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

na području Krapinsko-zagorske županije u 2015. godini

 

  II IZMJENE I DOPUNE PLANA RADOVA  2015. GODINE
  I IZMJENE I DOPUNE  PLANA RADOVA 2015. GODINE 
  PLAN RADOVA 2015. GODINE

 

 

 

Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta

na području Krapinsko-zagorske županije u 2014. godini

 

  III IZMJENE I DOPUNE PLANA RADOVA 2014. GODINE
   II IZMJENE I DOPUNE PLANA RADOVA 2014. GODINE
  I IZMJENE I DOPUNE PLANA RADOVA 2014. GODINE