• galerija
  • galerija
  • galerija

Registar ugovora

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini

Sukladno članku 28. stavak 4. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16), a u svezi s člankom 10. stavkom 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2017. godini

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), a u svezi s člankom 10. stavkom 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15) objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2016. godini

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), a u svezi s člankom 10. stavkom 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015. godini.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2015.  godini

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini

 

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14), a u svezi s člankom 10. stavkom 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13) objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014. godini.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2014 godini

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

 

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13), a u svezi s člankom 10. stavkom 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13) objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013. godini

 

 

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini

Sukladno članku 21. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11), a u svezi s člankom 20. stavak 1. točka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 172/03, 144/10, 33/11 i 77/11), objavljuje se Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini.

Registar sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2012. godini

 

 

 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja 

Na osnovu Zaključka Vlade RH (N.N. br. 32/11) koji se odnosi na provedbu članka 20. stavka 1. točke 4. Zakona o pravu na pristup informacijama, objavljuje su Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja.

PDF dokumenti

 Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja

PDF dokumenti