• galerija
  • galerija
  • galerija

Sastav UV (Članovi UV)

Upravno vijeće

 

Zakonom o cestama (NN 84/11) Županijske uprave za ceste dužne su ustrojiti Upravno vijeće.

 

U Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije imenovana su četiri predstavnika Krapinsko-zagorske županije od strane Županijske skupštine i jedan predstavnik radnika ŽUC-a.

 

Ivan Kranjčić

Predsjednik Upravnog Vijeća
Adresa: Školska 10, Sveti Križ Začretje

 

Žarko Broz

Član Upravnog vijeća
Adresa: Lijepe naše 24, Klanjec

 

Luka Grabušić

Član Upravnog vijeća
Adresa: Dubravačka 1 a, Donja Stubica

 

Željko Lisak

Član Upravnog vijeća
Adresa: Samci 1a, Gornja Stubica

 

Nevenka Dobrina, oecc.

Član – Predstavnik radnika Županijske uprave za ceste
E-mail: nevenka.dobrina@zuc-kzz.hr