• galerija
  • galerija
  • galerija

Sastav UV (Članovi UV)

Upravno vijeće

 

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Županijske uprave za ceste dužne su ustrojiti Upravno vijeće.

 

U Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije imenovana su četiri predstavnika Krapinsko-zagorske županije od strane Županijske skupštine i jedan predstavnik radnika ŽUC-a.

 

Nikola Boromisa

Predsjednik Upravnog vijeća
Adresa: Lepa Ves 57, Donja Stubica

 

Josip Kovačić

Član Upravnog vijeća
Adresa: Stubička cesta 4, Marija Bistrica

 

Ivan Maligec

Član Upravnog vijeća
Adresa: Gornje Jesenje 99, Jesenje

 

Tomislav Končevski

Član Upravnog vijeća
Adresa: Gredice 2, Zabok

 

Nevenka Dobrina, oecc.

Član Upravnog vijeća – Predstavnik radnika Županijske uprave za ceste
E-mail: nevenka.dobrina@zuc-kzz.hr