Author: Zrinka Kajba

U razdoblju od 27.09.2023. do 14.11.2023.godine za promet će biti zatvorena lokalna cesta LC22016 (Velika Veternička (DC29) – Stari Golubovec - Lobor (ŽC2128)) u zoni gradilišta radi izvođenja radova druge faze sanacije odrona u naselju Stari Golubovec na području Općine Lobor. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste...

Županijska uprava za ceste KZŽ poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninama oznake kčbr. 1622, 2316, 1803, 1284, 1264/5, 1285, 1286/5, 2283, 2286, 2276, 2275/1, 2295/1, 2306/1, 2303 i dr., k.o. Kraljev Vrh da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne...

Temeljem članka 3. Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/21-01/04, Urbroj: 2140-12-01/1-21-1, od 28.07.2021), Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste...

Radi aktivacije novog klizišta Orešje Humsko Globočec u duljini cca 30 m zatvara se za promet svih vozila lokalna cesta L22008 (Orešje Humsko – Druškovec Humski (DC206)) u zoni novoaktiviranog klizišta od dana 22.05.2023. do dana sanacije. Klizište se nalazi između adrese Orešje Humsko kbr....

Zbog aktivacije novonastalog klizišta  Globočec u duljini cca 50 m zatvara se za promet svih vozila županijska cesta Ž2221 (Marija Bistrica (DC29) – Globočec - A.G. Zagrebačke županije) u zoni istog klizišta od 15.05.2023. do dana sanacije. Obilazni pravac za vrijeme zatvaranja za promet gore navedene...

U razdoblju od 11.04.2023. do 01.06.2023.godine za promet će biti zatvorena županijska cesta Ž2126 (Petrova Gora (DC29) – Gregurovec - Mihovljan (ŽC2125)) radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta Velika Petrovagorska u naselju Petrova Gora na stacionaži ceste dionica 1, km 0+045,00. Cesta će biti zatvorena...

U razdoblju od 11.03.2023. do 01.06.2023. godine za promet će biti zatvorena županijska cesta Ž2248 (Desinić (ŽC2151) – Velika Horvatska – Tuhelj – Dubrovčan – Tuheljske Toplice (DC205/ŽC2215)) u zoni gradilišta radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta/mosta Šimunci u Desiniću. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste promet...

U razdoblju od 20.02.2023. do 20.05.2023.godine za promet će biti zatvorena lokalna cesta L22078 (Dubovec (DC14/ŽC2201) – Selnica - Hum Bistrički (DC307)) u zoni propusta radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta u naselju Selnica na granici s naseljem Dubovec na stacionaži ceste dionica 1, km...

U razdoblju od 20.02.2023. do 15.04.2023.godine za promet će biti zatvorena lokalna cesta L22031 (Novi Dvori Klanječki (ŽC2186) – Ledine – Goljak Klanječki - Radakovo (ŽC2215)) u zoni odrona radi izvođenja radova sanacije odrona Goljak Klanječki na stacionaži ceste dionica 1, km 2+900. Obilazni pravac (itinerer)...

Skip to content