Author: Zrinka Kajba

Zbog izvođenja radova sanacije klizišta Dugnjevec u razdoblju od 13.09.2022. do 30.09.2022. na snazi će biti privremeno zatvaranje za promet lokalne ceste L22029 (Kumrovec (DC205) – Ravno Brezje - Dugnjevec - Tuhelj (ŽC2248)) na stacionaži km 1+945. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste promet se preusmjerava relacijom...

U razdoblju od 05.09.2022. do 31.10.2022. na snazi će biti privremeno zatvaranje za promet lokalne ceste L22052 (Zlatar (ŽC2169) – Čubeki - Donja Batina (ŽC2170)) radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta u Bregovitoj ulici u Zlataru. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste promet će se preusmjeriti relacijom...

Temeljem članka 3. Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/21-01/04, Urbroj: 2140-12-01/1-21-1, od 28.07.2021), Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste...

Temeljem članka 3. Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/21-01/04, Urbroj: 2140-12-01/1-21-1, od 28.07.2021), Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste...

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom oznake kčbr. 1979 k.o. Vrtnjakovec da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22040 (Krapinske Toplice (ŽC2155) – Martinišće (ŽC2189)), dionica 001, st. 0+959 km do st. 6+032...

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr.: 624/3, 633/29, 633/26, 707/13, 724, 735/5 i 3493 k.o. Radoboj da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22090 (A.G. Grada Krapina (Straža Krapinska) – Jazvine...

U razdoblju od  20.06.2022. do 14.07.2022. u naselju Gornja Stubica od Hrenica do Gornje Stubice u duljini od 300 m izvest će se privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2224 (Gornja Stubica (D307) – Karivaroš – Sveti Matej - Laz Bistrički (D29)) radi rekonstrukcije iste...

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninama kčbr. 1767/1 k.o. Vrbanec, da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste  L22079 (Valentinovo (DC206) – Benkovo (DC507)) dionica 001, st. 0+000 km do st. 0+738 km, ukupne duljine...

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije je  u sklopu Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“, koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije provela operacije sanacije klizišta i propusta na ŽC i...

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 336 k.o. Strmec i za kčbr. 1274, 1406/1, 1415/3, 1415/6, 2023, 2024, 2030, 2045 k.o. Dubrovčan da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22038 (Dubrovčan...

Skip to content