Author: Zrinka Kajba

Zatvara se županijska cesta Ž1006 (Podgorje Bistričko (D29) - A.G. Grada Zagreba) za promet svih vozila na dionici D29 – granica Krapinsko-zagorske županije s Gradom Zagrebom u duljini od 4,0 km, od 15.11.2020.godine do 31.03.2021.godine, odnosno u periodu zimske službe. Navedena cesta će se zatvoriti za...

Na županijskoj cesti Ž2128 (Petrova Gora (D29) - Lobor - Ladislavec - D29) u Vojnovcu Loborskom izvode se radovi sanacije klizišta “Vojnovec Loborski“. Radi urušavanja ceste tijekom izvođenja radova ocjenjeno je opasnim prometovanje vozila i prolaz kroz gradilište te se pristupilo organizaciji prometa obilaznim putem relacijom...

Na županijskoj cesti Ž2128 (D29 - Lobor - Ladislavec - D29) u Vojnovcu Loborskom izvode se radovi sanacije klizišta “Vojnovec Loborski“ od 21.10.2020. do 15.11.2020.godine. Za vrijeme izvođenja radova, uspostavlja se privremena regulacija prometa uz zatvaranje jedne prometne trake za promet i naizmjenično propuštanje vozila po...

U Globočcu radi izvođenja radova sanacije klizišta “Globočec” privremeno je zatvorena za promet županijska cesta Ž2221 (Marija Bistrica (D29) – Globočec – Žitomir - Gornje Orešje). Radi urušavanja ceste pri izvođenju radova ocjenjeno je preopasnim prometovanje vozila i prolaz kroz gradilište te se pristupilo organizaciji prometa...

  Na županijskoj cesti Ž2122 (A.G. Grada Krapina - Radoboj – Gornja Šemnica - D35) u Radoboju na odsječku ceste Lopatice – Biruši izvode se radovi kanaliziranja oborinske odvodnje postavom cestovnih rubnjaka od 13.10.2020. do 14.11.2020.godine. Za vrijeme izvođenja radova, uspostavlja se privremena regulacija prometa uz zatvaranje...

    Na temelju članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2, od 27.12.2018.) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada u županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/19-01/02, Urbroj: 2140-12-04/1-19-1, od 29.07.2019.) ravnatelj Županijske...

Privremeno se zatvara za promet dio županijske ceste Ž2226 (Gornja Stubica (Ž2224) - Hum Stubički - Sekirevo Selo) u Humu Stubičkom, zbog izvođenja radova sanacije klizišta “Hum Stubički” u razdoblju od 24.08.2020. do 15.11.2020.godine. Za vrijeme zatvaranja navedene ceste promet se preusmjerava relacijom (itinererom): Gornja Stubica...

  Privremeno se zatvara za promet dio županijske ceste Ž2122 (A.G. Grada Krapina - Radoboj – Gornja Šemnica - D35) u Radoboju, zbog izvođenja radova sanacije klizišta “Biruši” u razdoblju od 28.07.2020. do 30.09.2020.godine. Za vrijeme zatvaranja navedene ceste promet se preusmjerava relacijom (itinererom): Trški Vrh –...