Ceste

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (Narodne novine 18/2021) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije upravlja s ukupno 671,249 km, odnosno 423,997 kilometara županijskih i 247,252 kilometara lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije.

KZZ karta JC A3 NN 41 22 1

KZZ karta JC A3 NN 41 22 1

Popis županijskih i lokalnih cesta Krapinsko-Zagorske županije

Karta javnih cesta

Skip to content