Ceste

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (Narodne novine 17/2020) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije upravlja s ukupno 670,78 km, odnosno 423,12 kilometara županijskih i 247,66 kilometara lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije.

 

KZZ karta JC A3 NN 18 21

Popis županijskih i lokalnih cesta Krapinsko-Zagorske županije

Karta javnih cesta

Skip to content