Ceste

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (Narodne novine 41/2022) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije upravlja s ukupno 670,910 km, odnosno 423,711 kilometara županijskih i 247,199 kilometara lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije.

KZZ karta JC A3 NN 41 22 1

KZZ karta JC A3 NN 41 22 1

Popis županijskih i lokalnih cesta Krapinsko-Zagorske županije

Karta javnih cesta

Skip to content