Ceste

Temeljem Odluke o razvrstavanju javnih cesta (Narodne novine 103/2018) Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije upravlja  sa 415 kilometara županijskih i 247 kilometara lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije.

 

Popis županijskih i lokalnih cesta Krapinsko-Zagorske županije

Karta javnih cesta