Obavijest o jednostavnoj nabavi: radovi na sanaciji klizišta na Ž2151 Vrhi Vinagorski