Obavijest o sklopljenim ugovorima: nabava dugoročnog kredita u kunama