Obavijest o sklopljenim ugovorima: sanacija lokalnih oštećenja na ŽC i LC novim asfaltnim slojem