Uncategorized

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije raspisala je natječaj za prijam u radni odnos. Tekst natječaja možete pogledati ovdje: https://www.zuc-kzz.hr/wp-content/uploads/2022/11/tekst-natjecaja.pdf...

U razdoblju od 10.10.2022. do 14.11.2022.godine na snazi će biti privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2155 (Dubrovčan (DC205) - Tuheljske Toplice – Krapinske Toplice (DC507) – Klokovec (DC507) – A.G. Grada Krapine (Gornja Pačetina)) u centru Krapinskih Toplica radi izvođenja radova rekonstrukcije županijske ceste...

U razdoblju od 16.11.2022. do 16.12.2022.godine na snazi će biti privremeno zatvaranje za promet lokalne ceste L22024 (Krapinica (LC22023) – Gornji Kraljevec (DC24)) radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta u Krapinici, Budinščina na stacionaži ceste dionica 001, st. 1+390,00 km.. Obilazni pravac (itinerer) za vrijeme privremenog...

Zbog izvođenja radova sanacije klizišta Dugnjevec u razdoblju od 13.09.2022. do 30.09.2022. na snazi će biti privremeno zatvaranje za promet lokalne ceste L22029 (Kumrovec (DC205) – Ravno Brezje - Dugnjevec - Tuhelj (ŽC2248)) na stacionaži km 1+945. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste promet se preusmjerava relacijom...

    Temeljem članka 17. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije - pročišćeni tekst (KLASA: 003-05/18-01/01, URBROJ: 2140-12-04/1-18-2, od 27.12.2018.) i članka 7. Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada u županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 003-05/19-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-19-1, od 29.07.2019.) ravnatelj Županijske uprave...

U razdoblju od nedjelje 14.11.2021.g. od 6:00 sati do utorka 16.11.2021.g. do 15:00 sati zatvara se za promet županijska cesta Ž2197 (Čvorište Andraševec (D14) – Andraševec - Oroslavje (D307)) u zoni ŽCP Oroslavje radi sanacije navedenog željezničko-cestovnog prijelaza za sav promet osim za vozila gradilišta. Investitori...

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninama kčbr. 2100, 2160 i 4384 k.o. Pregrada, da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake  Ž2118 (Pregrada (D206) – Marinci (Ž2117)), dionica 001, st. 0+000 km do st....

Dana 12.07.2021. od 8:00 sati do 16:00 sati biti će zatvorena za promet županijska cesta Ž2168 (Mače (D29) – Mali Bukovec - Poznanovec (Ž2264)) radi izvođenja radova sanacije opasnih mjesta ugradnjom BBTM asfaltnog sloja u naselju Mali Bukovec. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste promet se preusmjerava...

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom kčbr. 2040 k.o. Dubrovčan, da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22036 (Sveti Križ (Ž2215) - Dubrovčan (Ž2191)) dionica 001, st. 0+000 km do st. 1+530 km,...

Skip to content