JAVNI POZIV- evidentiranje izvedenog stanja javne ceste LC22103

Javni poziv

JAVNI POZIV- evidentiranje izvedenog stanja javne ceste LC22103

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake LC22103 (Dubrovčan (ŽC2248) – Tuheljske Toplice (ŽC2155)) dionica 001, na dijelu od st. 0+035 km do st. 1+372 km, na kčbr. 3342/1, 2640, 2663/2, 3342/2 i dr., k.o. Črešnjevec, duljine 1337 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se dana 04.06.2024. godine (utorak) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče neposredno uz nekretnine na kojima je izvedena javna prometnica mogu izvršiti javni uvidu u geodetski elaborat izvedenog stanja u prostorijama Općine Tuhelj, Tuhelj 36, 49215 Tuhelj, dana 14.06.2024. godine (petak) u vremenu od 09.00 do 11.00 sati.

Javni poziv možete pogledati OVDJE.Skip to content