JAVNI POZIV- evidentiranje izvedenog stanja javne ceste Ž2095 za k.o. Kostel i k.o. Druškovec Humski

images

JAVNI POZIV- evidentiranje izvedenog stanja javne ceste Ž2095 za k.o. Kostel i k.o. Druškovec Humski

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 2220, 788, 789, 790, 779 i 780 k.o. Druškovec Humski te kčbr. 3235/1, 3235/2 i 3345 k.o. Kostel da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake Ž2095 (D207-Klenovec Humski-D206)m dionica 001, st. 3+380 km do st. 3+700 km, ukupne duljine 320 m.

Poziv možete pogledati ovdje:03..Javni poziv za snimanje stvarnog stanja Ž2095 k.o. KostelSkip to content