JAVNI POZIV- evidentiranje stanja javne ceste ŽC2166

Javni poziv

JAVNI POZIV- evidentiranje stanja javne ceste ŽC2166

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake ŽC2166 ((Mirkovec (ŽC2159)–Bedekovčina (ŽC2264)) dionica 001, na dijelu od st. 0+000 km do st. 2+866 km, na kčbr. 2218, k.o. Mirkovec, duljine 2866 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se dana 21.06.2024. godine (petak) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23 i 133/23), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče neposredno uz nekretnine na kojima je izvedena javna prometnica mogu izvršiti javni uvidu u geodetski elaborat izvedenog stanja u prostorijama Općine Bedekovčina, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, dana 28.06.2024. godine (petak) u vremenu od 09.00 do 11.00 sati.

Javni poziv možete pogledati OVDJE.Skip to content