Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste L22038

JAVNI POZIV

Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste L22038

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 336 k.o. Strmec i za kčbr. 1274, 1406/1, 1415/3, 1415/6, 2023, 2024, 2030, 2045 k.o. Dubrovčan da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22038 (Dubrovčan (LC22036) – Požarkovec (LC22039)) dionica 001, st. 0+000 km do st. 3+167 km, duljine 3167 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se 02. lipnja 2022. godine u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 I 144/21), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

 

Javni poziv možete pogledati ovdje.

 Skip to content