JAVNI POZIV- izvedeno stanje javne ceste L22040 za k.o. Vrtnjakovec

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV- izvedeno stanje javne ceste L22040 za k.o. Vrtnjakovec

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom oznake kčbr. 1979 k.o. Vrtnjakovec da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22040 (Krapinske Toplice (ŽC2155) – Martinišće (ŽC2189)), dionica 001, st. 0+959 km do st. 6+032 km, duljine  5073 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se 18. kolovoza 2022. godine u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

https://www.zuc-kzz.hr/wp-content/uploads/2022/08/Javni-poziv-snimak-stvarnog-stanja-L22040.pdfSkip to content