Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste Ž2161 za k.o. Zabok

JAVNI POZIV

Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste Ž2161 za k.o. Zabok

 

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom kčbr. 9888 k.o. Zabok, da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake  Ž2161 (Sveti Križ Začretje (Ž2160) – Temovec – Zabok (Ž2195)) dionica 001, st. 5+470 km do st. 7+200 km, za kčbr. 9888 k.o. Zabok, duljine 1730 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se 03.08.2021. godine u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Javni poziv možete pogledati ovdje:  Javni-poziv-snimak-stv.-stanja-Z2161.pdfSkip to content