Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste Ž2162

JAVNI POZIV

Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste Ž2162

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr.: 1790/1, 1790/3, 1792/5, 1820/3, 1894/6, 1894/9, 1896/2, 1896/3, 1905/5, 1902/1, 1900/2, 1901, 1902/2, 1902/4, 2167, 2170 i 2177 sve k.o. Sveti Križ Začretje da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake Ž2162 (Ciglenica Zagorska (Ž2159) – Brestovec Orehovečki (Ž2164)) dionica 001, st. 0+440 km do st. 4+000 km, duljine 3560 m

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se 27., 28. i 31. svibnja 2021. godine u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Javni poziv možete pogledati ovdje: Javni-poziv-snimak-stvarnog-stanja-Z2162.pdfSkip to content