JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA- sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz ŽC i LC

JAVNI POZIV

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA- sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz ŽC i LC

Temeljem članka 3. Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/21-01/04, Urbroj: 2140-12-01/1-21-1, od 28.07.2021), Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko – zagorske županije

            Cilj javnog poziva je potaknuti zainteresirane jedinice lokalne samouprave s područja Krapinsko-zagorske županije čijim se teritorijalnim područjem protežu županijske i lokalne ceste kojima upravlja Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije, da dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje radova koji imaju za cilj pridonijeti dostupnosti odgovarajuće komunalne infrastrukture i povećati sigurnost odvijanja prometa svih sudionika u prometnom procesu.

Zahtjevi za sufinanciranje radova podnose se u skladu sa Pravilnikom o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije koji je sastavnio dio ovog javnog Poziva.

DOKUMENTACIJA:

Javni poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz ŽC i LC

Prilog A- prijavni obrazac (PDF)

Prilog A- prijavni obrazac (DOCX)

Prilog B- proračun projekta (PDF)

Prilog B- proračun projekta (XLS)

Pravilnik o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz ŽC i LC na području KZŽ

Kriteriji bodovanja projektnih prijedloga

Odluka o sufinanciranju JLS 2022. godineSkip to content