Javni poziv za provedbu postupka evidentiranja izvedenog stanja javne ceste LC22042 na dijelu k.o. Klokovec

geo 2 002

Javni poziv za provedbu postupka evidentiranja izvedenog stanja javne ceste LC22042 na dijelu k.o. Klokovec

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr.: 1374, 1377 i 1535 k.o. Klokovec da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake  L22042 (Vrtnjakovec (L22040) – Oratje – L22041), dionica 001, st. 0+250 km do st. 1+050 km, ukupne duljine 800 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se dana 24.09.2019. godine u vremenu od 8.00 do 16.00 sati.Skip to content