Natječaj za izbor ravnatelja/ ice Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

Natječaj za izbor ravnatelja/ ice Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine br.76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i
članka 12. i 18. Statuta Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije“ broj 9/06.,),KLASA: 340-09/10-09/10, URBROJ: 2140-12-10-09-1 od
04. ožujka 2010.) (KLASA: 003-05/13-01/02, URBROJ: 2140-12-04/1-13-1 od 23. prosinca 2013.) i,
(KLASA: 003-05/17-01/03, URBROJ: 2140-12-04/1-17-1,od 14.11.2017.) i KLASA:003-05/18-01/01;
URBROJ:2140-12-04/1-18-1.od 17.12.2018., Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske
županije raspisuje natječaj za izbor ravnatelja/ ice Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije.

Tekst Natječaja za izbor ravnateljaSkip to content