ZATVARANJE ZA PROMET lokalne ceste L22008

Kliziste L22008 Oresje Humsko

ZATVARANJE ZA PROMET lokalne ceste L22008

Radi aktivacije novog klizišta Orešje Humsko Globočec u duljini cca 30 m zatvara se za promet svih vozila lokalna cesta L22008 (Orešje Humsko – Druškovec Humski (DC206)) u zoni novoaktiviranog klizišta od dana 22.05.2023. do dana sanacije. Klizište se nalazi između adrese Orešje Humsko kbr. 2  i adrese kbr. 3  na stacionaži cca u km 1+000 lokalne ceste L22008, a udaljeno je cca 800 m od raskrižja s državnom cestom D206 (Krapina – Petrovsko – Pregrada – Hum na Sutli).

S obzirom na oštećenje ceste i stanje trupa gore navedene ceste trebalo je cestu zatvoriti za promet, a sve u cilju sigurnosti sudionika u prometu i očuvanja preostale konstrukcije ceste.

Obilazni pravac za vrijeme zatvaranja za promet gore navedene ceste je državna cesta D206 i nerazvrstana cesta na itinereru (relaciji) : Druškovec Humski kbr. 88 – Druškovec 4 – Vrbišnica kbr.21/1 – Orešje Humsko kbr. 6  i obratno.

Za preusmjeravanje prometa s navedene lokalne ceste na nerazvrstane ceste, koje služe kao obilazni pravac prema prethodnom stavku, nadležna Općina Hum na Sutli izdala je suglasnost za preusmjeravanje.Skip to content