Zatvaranje za promet županijske ceste Ž1006 (Podgorje Bistričko (D29) – A.G. Grada Zagreba)

Cesta u snijegu

Zatvaranje za promet županijske ceste Ž1006 (Podgorje Bistričko (D29) – A.G. Grada Zagreba)

 

Zatvara se županijska cesta Ž1006 (Podgorje Bistričko (D29) – A.G. Grada Zagreba) za promet svih vozila na dionici D29 – granica Krapinsko-zagorske županije s Gradom Zagrebom u duljini od 4,0 km, od 15.11.2021.godine do 31.03.2022.godine, odnosno u periodu zimske službe.

Navedena cesta će se zatvoriti za promet od 15.11.2021. do 31.3.2022., ali s početkom zimskih uvjeta i od tada će biti zatvorena do 31.3.2022., s mogućnošću ranijeg otvaranja za promet radi nastupanja eventualnog razdoblja toplijeg vremena.

Radi se o planinskoj cesti s previsokim vrijednostima uzdužnih uspona i padova te s premalim vrijednostima polumjera horizontalnih i vertikalnih zavoja. Navedene vrijednosti ne zadovoljavaju uvjete iz Pravilnika o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa (NN 110/01) pa se navedena cesta ne može efikasno održavati u zimskim uvjetima.

Obilazni pravac za vrijeme zatvaranja za promet ranije navedene ceste je državna cesta D29 na dionici Marija Bistrica – Kašina – Sesvete.

Istovremeno, u periodu zimske službe nadležna služba Grada Zagreba zatvara za promet dionicu od Moravča do granice Krapinsko-zagorske županije s Gradom Zagrebom. Ta dionica je nastavak prvonavedene ceste koja se nalazi na području Krapinsko-zagorske županije.Skip to content