Zatvaranje za promet županijske ceste Ž2125

Zatvaranje za promet županijske ceste Ž2125

Privremeno se zatvara za promet županijska cesta Ž2125 (Kuzminec (D35) – Mihovljan – Sutinske Toplice – Mače (D29)) u zoni raskrižja s državnom cestom D35 u Kuzmincu u periodu od 31.10.2019. do 14.11.2019.godine radi izvođenja radova izvanrednog održavanja raskrižja državne ceste D35 i županijske ceste Ž2125 u Kuzmincu. Županijska cesta Ž2125 se zatvara za promet na stacionaži od km 0+000,00 do km 0+080,00 za promet svih vozila osim stanara, dostave, BUSA i hitnih službi.

Za vrijeme izvođenja radova promet će se voditi obilazno kako slijedi :

  1. Promet osobnih automobila će se preusmjeriti relacijom (itinererom) : državna cesta D35 – županijska cesta Ž2127 – lokalna cesta L22015 – županijska cesta Ž2125, odnosno Kuzminec – Veternica – Mihovljan.
  2. Teretna vozila ukupne mase manje od 10 tona će se preusmjeriti državnom cestom D35 i državnom cestom D29 relacijom Kuzminec – Novi Golubovec – Mače i obratno.
  3. Teretnim vozilima ukupne mase preko 10 tona promet je već zabranjen postojećim znakovima B24 (10 tona) na Ž2125 u raskrižju sa D35 u Kuzmincu i  u raskrižju sa D29 u Maču.

Izvođač radova je ZAGORJE GRADNJA d.o.o., Zagrebačka cesta 26, Zagreb, a investitor su Hrvatske ceste d.o.o, Vončinina 3, Zagreb.