Plan radova

Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije

 

Izrada plana temelji se na:

 

Županijskim i lokalnim cestama upravlja, gradi ih, rekonstruira i održava Županijska uprava za ceste, te u okviru svoje djelatnosti organizira odnosno obavlja poslove: programiranje i planiranje razvitka, projektiranje sa istražnim radovima, stručna ocjena studija i projekata, otkup zemljišta i objekata, ustupanje radova gradenja, organizacija stručnog nadzora i kontrole gradenja, organizacija tehničkog pregleda i primopredaja cesta i objekata na korištenje, planiranje održavanja i zaštite, redovito i izvanredno održavanje, ustupanje radova održavanja, odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti, uklanjanje oštećenih odnosno napuštenih vozila.

 

 

DUŽINA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne, županijske i lokalne (NN br. 18/2021) utvrdeno je da na području Krapinsko-zagorske županije ima:

  • 423,997 km županijskih cesta
  • 247,252 km lokalnih cesta
  • 671,249 km ukupno

 

PLAN RADOVA NA ODRŽAVANJU CESTA

Plan radova održavanja županijskih i lokalnih cesta podijeljen je u dvije razine:

  • radovi na redovitom održavanju cesta
  • radovi na izvanrednom održavanju cesta

PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2024. GODINI

PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2023. GODINI

PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2022. GODINI

PLAN GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE U 2021. GODINI

Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2020. godini

Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini

Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini

Plan radova redovitog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Krapinsko-zagorske županije u 2017. godini

Skip to content