Pravo na pristup informacijama

Pristup informacijama

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13NN 85/2015 i NN 69/22) uređeno je pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti. Njime se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

“Pravo na pristup informacijama” obuhvaća pravo korisnika (odnosno svake domaće ili strane fizičke ili pravne osobe koja zahtijeva pristup informaciji) na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Zahtjev za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Županijskoj upravi za ceste Krapinsko-zagorske županije:

  • putem telefona na broj 049/377-580
  • putem faxa na broj 049/377-574
  • putem elektroničke pošte: info@zuc-kzz.hr
  • poštom na adresu Županijske uprave za ceste KZŽ: J. Leskovara 40/1, Pregrada

 

Službenica za informiranje: Zrinka Kajba

 

Županijska uprava za ceste KZŽ ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14,  NN 15/14 i NN 141/22)

 

Svrha objavljivanja informacija je informiranje javnosti o dokumentima i informacijama koje posjeduje Županijska uprava za ceste KZŽ. Informacijama i dokumentima koji su javno dostupni u elektroničkom obliku moguće je pristupiti izravno, bez upućivanja posebnog zahtjeva. Svim ostalim informacijama i dokumentima korisnik prava na  pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje pravo podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Ponovna uporaba informacija

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno. Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.

U zahtjevu za ponovnu uporabu informacija podnositelj zahtjeva mora, osim podataka navedenih u obrascu zahtjeva za pristup informaciji,  dodatno navesti:

  • informacije koje želi ponovno upotrijebiti
  • način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija
  • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha)

 

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Tijelo javne vlasti naplaćuje naknadu za pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, čl. 19. te odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, NN 85/15, čl. 20.

Sukladno zakonskim odredbama:

  • Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
  • Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
  • Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije, “Narodne novine” br. 12/14, 15/14 i 141/22

 

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Skip to content