Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Plan savjetovanja s javnošću Županijske uprave za ceste Krapinsko- zagorske županije   sadrži popis općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta koji se izrađuju i predlažu za donošenje, a kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, očekivano vrijeme njihovog donošenja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje

Skip to content