JAVNI POZIV- evidentiranje izvedenog stanja javne ceste ŽC2248

Javni poziv

JAVNI POZIV- evidentiranje izvedenog stanja javne ceste ŽC2248

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake ŽC2248 (Desinić (ŽC2151) – Velika Horvatska – Tuhelj – Dubrovčan (DC205/ŽC2215)) dionica 004, na dijelu od st. 0+465 km do st. 2+890 km, na kčbr. 997/2, 1512/1, 1512/2 i dr., k.o. Sveti Križ, duljine 2425 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se dana 23.11.2023. godine (četvrtak) u vremenu od 8.00 do 16.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Javni poziv možete pogledati OVDJE.

 Skip to content