Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste Ž2118

JAVNI POZIV

Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste Ž2118

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninama kčbr. 2100, 2160 i 4384 k.o. Pregrada, da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake  Ž2118 (Pregrada (D206) – Marinci (Ž2117)), dionica 001, st. 0+000 km do st. 0+540 km i dionica 002, st. 0+000 km do 0+880 km, ukupne duljine 1420 m.

Geodetsko snimanje izvedenog stanja i označavanje granica javne prometnice vršiti će se 19.11.2021. godine u vremenu od 8.00 do 14.00 sati. Snimanjem se obuhvaća izvedeni kolnik, bankina, sustavi oborinske odvodnje (rigoli, cestovni jarci, slivnici i sl.), nasipi, pokosi, odnosno svi dijelovi javne ceste temeljem članka 4. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19), te granice katastarskih čestica uz prometnicu.

Javni poziv možete pogledati ovdje: Javni-poziv-snimak-stv.stanja-Z2118.pdf

 Skip to content