Uplata i povrat cestarine

Uplata godišnje naknade za ceste

 

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti cestarinu. Iznos cestarine utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, NN 96/15NN 98/15.

 

Vlasnici vozila koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (cestarinu) uplaćuje na žiro-račun broj 1001005-1721103203 propisan “Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna…” sa pozivom na broj 67, OIB-om vlasnika vozila i svrhom: uplata cestarina za vozilo KR 555 A.

 

Ako uplaćujete cestarinu na gore navedeni način odnosno direktno na žiro-račun , UŠTEDJET ĆETE 20,37 kn. Pravna, odnosno fizička osoba dužna je uplatiti naknadu za administrativne poslove oko naplate cestarine u iznosu od 20,37 kn ako cestarinu plaća u Stanici za tehnički pregled.

 

Isto vrijedi i za plaćanje obaveznog osiguranja, koje se može uplatiti direktno svakoj osiguravajućoj kući bez naknade.

Primjer popunjavanja naloga za plaćanje

 

 

Povrat cestarine

 

Izvod iz Pravilnika o naplati godišnje naknade… (NN 130/12)

 

Članak 6.

 

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

 

Vlasnik motornih i priključnih vozila može županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba u roku od 15 dana podnijeti pisani zahtjev za povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

 

Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je dio godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika plaćen u skladu s odredbama ovog Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti dio godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat dijela godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika prema odredbi stavka 1. ovog članka.

 

 

Izvod iz Pravilnika o visini godišnje naknade… (NN 96/15 i 98/15)

 

Članak 7.

 

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama ovog Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade prema odredbi stavka 1. ovog članka.

 

Vlasnik motornog vozila koji traži povrat sredstava za svoje odjavljeno vozilo, uz Zahtjev za povrat cestarine

prilažu:

  • Original potvrde o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta izdanu u Stanici za tehnički pregled
  • Presliku prometne dozvole vozila za koje se traži povrat sredstava
  • Presliku kartice tekućeg računa ili štedne knjižice vlasnika vozila na koji će se izvršiti povrat sredstava
  • Presliku kupoprodajnog ugovora (ugovora o leasingu) ukoliko je u posljednjih godinu dana došlo do promjene vlasništva nad predmetnim vozilom

 

Pravo na oslobađanje plaćanja odnosno povrat godišnje naknade za ceste imaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka.

 

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste odnosno povrat ostvaruje se temeljem Rješenja o oslobađanju plaćanja godišnje naknade, koje na zahtjev osobe s invaliditetom donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

 

Pravo na povrat naknade za ceste mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine NN 136/11)

 

Osobe s invaliditetom uz  Zahtjev za povrat cestarine prilažu:

  • Presliku Potvrde o obračunatoj naknadi za uporabu javnih cesta izdanu u Stanici za tehnički pregled
  • Presliku Rješenja o ostvarivanju prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog vozila izdano od Ministarstva pomorstva za vozilo za koje se traži povrat sredstava
  • Presliku prometne dozvole za navedeno vozilo
  • Presliku kartice tekućeg računa ili štedne knjižice vlasnika  vozila  odnosno korisnika leasinga na koji/u ce se izvršiti povrat sredstava

 

Sve gore navedeno, uz zahtjev za povrat cestarine može se poslati poštom na adresu:
Županijska uprava za ceste KZŽ, 49 218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

Skip to content