Uplata i povrat godišnje naknade za ceste

Uplata godišnje naknade za ceste

 

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za uporabu javnih cesta (u daljnjem tekstu godišnja naknada). Iznos godišnje naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, NN 96/15NN 98/15.

 

Vlasnici vozila koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Krapinsko-zagorske županije godišnju naknadu uplaćuju na žiro-račun broj 1001005-1721103203 propisan “Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna…” sa pozivom na broj 67, OIB-om vlasnika vozila i svrhom: uplata godišnje naknade za ceste za vozilo KR 555 A.

 

Ako uplaćujete godišnju naknadu na gore navedeni način odnosno direktno na žiro-račun , UŠTEDJET ĆETE 2,70 EUR. Pravna, odnosno fizička osoba dužna je uplatiti naknadu za administrativne poslove oko naplate godišnje naknade u iznosu od 2,70 EUR ako godišnju naknadu plaća u Stanici za tehnički pregled.

 

Isto vrijedi i za plaćanje obaveznog osiguranja, koje se može uplatiti direktno svakoj osiguravajućoj kući bez naknade.

Primjer popunjavanja naloga za plaćanje

 

 

Povrat godišnje naknade za ceste

 

Izvod iz Pravilnika o naplati godišnje naknade… (NN 130/12)

 

Članak 6.

 

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

 

Vlasnik motornih i priključnih vozila može županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba u roku od 15 dana podnijeti pisani zahtjev za povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika.

 

Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je dio godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika plaćen u skladu s odredbama ovog Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti dio godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat dijela godišnje naknade iz članka 2. stavka 3. podstavka 1. ovoga Pravilnika prema odredbi stavka 1. ovog članka.

 

 

Izvod iz Pravilnika o visini godišnje naknade… (NN 96/15 i 98/15)

 

Članak 7.

 

Vlasnici motornih ili priključnih vozila koji odjave svoja vozila, imaju pravo na povrat dijela plaćene godišnje naknade razmjerno razdoblju u kojem je, računajući od dana odjave vozila, prestala uporaba javnih cesta.

Zahtjev za povrat dijela plaćene godišnje naknade vlasnik motornih i priključnih vozila upućuje županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba.

Ako motorno ili priključno vozilo bude prodano za vrijeme razdoblja za koje je godišnja naknada plaćena u skladu s odredbama ovog Pravilnika, novi vlasnik nije dužan platiti godišnju naknadu za to razdoblje, osim u slučaju da je prijašnji vlasnik prethodno odjavio vozilo i ostvario povrat godišnje naknade prema odredbi stavka 1. ovog članka.

 

Vlasnik motornog vozila koji traži povrat sredstava za svoje odjavljeno vozilo, uz Zahtjev za povrat godišnje naknade za ceste prilažu:

  • Original potvrde o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta izdanu u Stanici za tehnički pregled
  • Presliku prometne dozvole vozila obavezno sa datumom odjave u Stanici za tehnički pregled
  • IBAN broj tekućeg računa vlasnika vozila na koji će se izvršiti povrat sredstava
  • Presliku kupoprodajnog ugovora (ugovora o leasingu) ukoliko je u posljednjih godinu dana došlo do promjene vlasništva nad predmetnim vozilom

 

Pravo na oslobađanje plaćanja odnosno povrat godišnje naknade za ceste imaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka.

 

Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste odnosno povrat ostvaruje se temeljem Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom izdanu od Agencije za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (AKD).

 

Pravo na povrat godišnje naknade za ceste mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu (Zakon o povlasticama u prometu (NN 133/23), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invaliditetom (NN 5/24)).

 

Osobe s invaliditetom uz  Zahtjev za povrat naknade za ceste-osobe s invaliditetom prilažu:

  • Presliku Potvrde o obračunatoj naknadi za uporabu javnih cesta izdanu u Stanici za tehnički pregled
  • Presliku Nacionalne iskaznice za osobe s invaliditetom izdanu od Agencije za komercijalnu djelatnost proizvodno, uslužno i trgovačko d.o.o. (AKD)
  • Presliku prometne dozvole za navedeno vozilo
  • IBAN broj tekućeg računa vlasnika  vozila  odnosno korisnika leasinga na koji će se izvršiti povrat sredstava.

 

Sve gore navedeno, uz zahtjev za povrat godišnje naknade za ceste može se poslati poštom preporučeno na adresu:
Županijska uprava za ceste KZŽ, 49 218 Pregrada, Janka Leskovara 40/1

Skip to content