Upravno vijeće

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) Županijske uprave za ceste dužne su ustrojiti Upravno vijeće.

 

U Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije imenovana su četiri predstavnika Krapinsko-zagorske županije od strane Županijske skupštine i jedan predstavnik radnika ŽUC-a.

 

Nikola Boromisa

Predsjednik Upravnog vijeća
Adresa: Lepa Ves 57, Donja Stubica

 

Josip Kovačić

Član Upravnog vijeća
Adresa: Stubička cesta 4, Marija Bistrica

 

Božo Ružak

Član Upravnog vijeća
Adresa: Čret, Krapinske Toplice

 

Tomislav Končevski

Član Upravnog vijeća
Adresa: Gredice 2, Zabok

 

Ivana Palčec, oecc.

Član Upravnog vijeća – Predstavnik radnika Županijske uprave za ceste
E-mail: ivana.palcec@zuc-kzz.hr

Skip to content