Upravno vijeće

Zakonom o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 114/22, 04/23) Županijske uprave za ceste dužne su ustrojiti Upravno vijeće.

 

U Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije imenovana su četiri predstavnika Krapinsko-zagorske županije od strane Županijske skupštine i jedan predstavnik radnika ŽUC-a.

 

Nikola Boromisa

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Josip Kovačić

Član Upravnog vijeća

 

Žarko Miholić

Član Upravnog vijeća

 

Davor Kljak

Član Upravnog vijeća

 

Ivana Palčec, oecc.

Član Upravnog vijeća – Predstavnik radnika Županijske uprave za ceste
E-mail: ivana.palcec@zuc-kzz.hr

Skip to content