Arhiva obavijesti

1159 n a t j e c a j za prijem djelatnika u radni odnos

NATJEČAJ za prijem u radni odnos- OBAVIJEST KANDIDATIMA

  ODLUKA O PROVJERI DODATNIH ZNANJA (PDF i DOC) Odluka o provjeri dodatnih znanja.pdf Odluka o provjeri dodatnih znanja. doc OPIS POSLOVA, PODACI O PODRUČJIMA OBAVLJANJA PROVJERE (PDF i DOC) Opis poslova, podaci o područjima obavljanja provjere (PDF) Opis poslova, podaci o područjima obavljanja provjere... ...

NATJEČAJ za prijem u radni odnos

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije raspisala je natječaj za prijam u radni odnos. Tekst natječaja možete pogledati ovdje: https://www.zuc-kzz.hr/wp-content/uploads/2022/11/tekst-natjecaja.pdf ...
Zimska sluzba

ZATVARANJE ZA PROMET županijske ceste Ž1006 u periodu zimske službe

Zatvara se županijska cesta Ž1006 (Podgorje Bistričko (D29) – A.G. Grada Zagreba) za promet svih vozila na dionici D29 – granica Krapinsko-zagorske županije s Gradom Zagrebom u duljini od 4,0 km, od 15.11.2022.godine do 31.03.2023.godine, odnosno u periodu zimske službe. Navedena cesta će se zatvoriti... ...
Z2155 Krapinske Toplice

PRIVREMENO ZATVARANJE ZA PROMET županijske ceste Ž2155

U razdoblju od 10.10.2022. do 14.11.2022.godine na snazi će biti privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2155 (Dubrovčan (DC205) – Tuheljske Toplice – Krapinske Toplice (DC507) – Klokovec (DC507) – A.G. Grada Krapine (Gornja Pačetina)) u centru Krapinskih Toplica radi izvođenja radova rekonstrukcije županijske ceste... ...
Sanacija propusta L22024 Krapinica

PRIVREMENO ZATVARANJE ZA PROMET lokalne ceste L22024

U razdoblju od 16.11.2022. do 16.12.2022.godine na snazi će biti privremeno zatvaranje za promet lokalne ceste L22024 (Krapinica (LC22023) – Gornji Kraljevec (DC24)) radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta u Krapinici, Budinščina na stacionaži ceste dionica 001, st. 1+390,00 km.. Obilazni pravac (itinerer) za vrijeme... ...
Z2204 Vinski Vrh

PRIVREMENO ZATVARANJE ZA PROMET županijske ceste Ž2204

U razdoblju od 10.10.2022. do 14.11.2022.godine na snazi će biti privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2204 (Konjščina (DC540) – Marija Bistrica (ŽC2221)) na stacionaži dionica 1 u km 5+800 radi izvođenja radova sanacije klizišta Vinski Vrh u naselju Poljanica Bistrička. Obilazni pravac (itinerer) za... ...
Kliziste Dugnjevec

PRIVREMENO ZATVARANJE ZA PROMET lokalne ceste L22029

Zbog izvođenja radova sanacije klizišta Dugnjevec u razdoblju od 13.09.2022. do 30.09.2022. na snazi će biti privremeno zatvaranje za promet lokalne ceste L22029 (Kumrovec (DC205) – Ravno Brezje – Dugnjevec – Tuhelj (ŽC2248)) na stacionaži km 1+945. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste promet se preusmjerava... ...
L22052 foto zatvor ceste

PRIVREMENO ZATVARANJE ZA PROMET lokalne ceste L22052

U razdoblju od 05.09.2022. do 30.11.2022. na snazi će biti privremeno zatvaranje za promet lokalne ceste L22052 (Zlatar (ŽC2169) – Čubeki – Donja Batina (ŽC2170)) radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta u Bregovitoj ulici u Zlataru. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste promet će se preusmjeriti... ...
JAVNI POZIV

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA- sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz ŽC i LC

Temeljem članka 3. Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/21-01/04, Urbroj: 2140-12-01/1-21-1, od 28.07.2021), Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne... ...
JAVNI POZIV

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA- sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz ŽC i LC

Temeljem članka 3. Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/21-01/04, Urbroj: 2140-12-01/1-21-1, od 28.07.2021), Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne... ...
JAVNI POZIV

JAVNI POZIV- izvedeno stanje javne ceste L22040 za k.o. Vrtnjakovec

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninom oznake kčbr. 1979 k.o. Vrtnjakovec da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22040 (Krapinske Toplice (ŽC2155) – Martinišće (ŽC2189)), dionica 001, st. 0+959 km do st. 6+032... ...
JAVNI POZIV

JAVNI POZIV- izvedeno stanje javne ceste L22090 k.o. Radoboj

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr.: 624/3, 633/29, 633/26, 707/13, 724, 735/5 i 3493 k.o. Radoboj da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22090 (A.G. Grada Krapina (Straža Krapinska) – Jazvine... ...
Z2224 Donja Stubica

PRIVREMENO ZATVARANJE ZA PROMET županijske ceste Ž2224

U razdoblju od  20.06.2022. do 14.07.2022. u naselju Gornja Stubica od Hrenica do Gornje Stubice u duljini od 300 m izvest će se privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2224 (Gornja Stubica (D307) – Karivaroš – Sveti Matej – Laz Bistrički (D29)) radi rekonstrukcije iste... ...
JAVNI POZIV

Javni poziv- izvedeno stanje javne ceste L22079

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninama kčbr. 1767/1 k.o. Vrbanec, da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste  L22079 (Valentinovo (DC206) – Benkovo (DC507)) dionica 001, st. 0+000 km do st. 0+738 km, ukupne duljine... ...
logo EU projekti

FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE

Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije je  u sklopu Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Krapinsko-zagorske županije“, koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije provela operacije sanacije klizišta i propusta na ŽC i... ...
Skip to content