Arhiva obavijesti

LC22016 Stari Golubovec

ZATVARANJE za promet lokalne ceste LC22016

U razdoblju od 27.09.2023. do 14.11.2023.godine za promet će biti zatvorena lokalna cesta LC22016 (Velika Veternička (DC29) – Stari Golubovec – Lobor (ŽC2128)) u zoni gradilišta radi izvođenja radova druge faze sanacije odrona u naselju Stari Golubovec na području Općine Lobor. Za vrijeme zatvaranja predmetne... ...
Javni poziv

JAVNI POZIV- evidentiranje stanja javne ceste ŽC2219

Županijska uprava za ceste KZŽ poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninama oznake kčbr. 1622, 2316, 1803, 1284, 1264/5, 1285, 1286/5, 2283, 2286, 2276, 2275/1, 2295/1, 2306/1, 2303 i dr., k.o. Kraljev Vrh da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne... ...
JAVNI POZIV

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Temeljem članka 3. Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/21-01/04, Urbroj: 2140-12-01/1-21-1, od 28.07.2021), Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne... ...
JAVNI POZIV

JAVNI POZIV- evidentiranje izvedenog stanja lokalne ceste L22072

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake  L22072 (Donja Stubica (DC307) – Milekovo Selo) dionica 001, na dijelu od st. 0+000 km do st. 1+267 km, na kčbr. 6/1, 113, 117/2, 122, 123,... ...
Kliziste L22008 Oresje Humsko

ZATVARANJE ZA PROMET lokalne ceste L22008

Radi aktivacije novog klizišta Orešje Humsko Globočec u duljini cca 30 m zatvara se za promet svih vozila lokalna cesta L22008 (Orešje Humsko – Druškovec Humski (DC206)) u zoni novoaktiviranog klizišta od dana 22.05.2023. do dana sanacije. Klizište se nalazi između adrese Orešje Humsko kbr.... ...
Z2221 Marija Bistrica kliziste

ZATVARANJE ZA PROMET županijske ceste Ž2221

Zbog aktivacije novonastalog klizišta  Globočec u duljini cca 50 m zatvara se za promet svih vozila županijska cesta Ž2221 (Marija Bistrica (DC29) – Globočec – A.G. Zagrebačke županije) u zoni istog klizišta od 15.05.2023. do dana sanacije. Obilazni pravac za vrijeme zatvaranja za promet gore... ...
Propust Velika Petrovagorska na Z2126

PRIVREMENO ZATVARANJE za promet županijske ceste Ž2126

U razdoblju od 11.04.2023. do 01.06.2023.godine za promet će biti zatvorena županijska cesta Ž2126 (Petrova Gora (DC29) – Gregurovec – Mihovljan (ŽC2125)) radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta Velika Petrovagorska u naselju Petrova Gora na stacionaži ceste dionica 1, km 0+045,00. Cesta će biti zatvorena... ...
Z2248

PRIVREMENO ZATVARANJE za promet županijske ceste Ž2248

U razdoblju od 11.03.2023. do 01.06.2023. godine za promet će biti zatvorena županijska cesta Ž2248 (Desinić (ŽC2151) – Velika Horvatska – Tuhelj – Dubrovčan – Tuheljske Toplice (DC205/ŽC2215)) u zoni gradilišta radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta/mosta Šimunci u Desiniću. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste... ...
Propust Selnica L22078

PRIVREMENO ZATVARANJE za promet lokalne ceste L22078

U razdoblju od 20.02.2023. do 20.05.2023.godine za promet će biti zatvorena lokalna cesta L22078 (Dubovec (DC14/ŽC2201) – Selnica – Hum Bistrički (DC307)) u zoni propusta radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta u naselju Selnica na granici s naseljem Dubovec na stacionaži ceste dionica 1, km... ...
Kliziste Goljak Klanjecki L22031

PRIVREMENO ZATVARANJE za promet lokalne ceste L22031

U razdoblju od 20.02.2023. do 15.04.2023.godine za promet će biti zatvorena lokalna cesta L22031 (Novi Dvori Klanječki (ŽC2186) – Ledine – Goljak Klanječki – Radakovo (ŽC2215)) u zoni odrona radi izvođenja radova sanacije odrona Goljak Klanječki na stacionaži ceste dionica 1, km 2+900. Obilazni pravac... ...
Propust Velika Reka Mace na Z2125

PRIVREMENO ZATVARANJE za promet županijske ceste Ž2125

U razdoblju od 04.02.2023. do 01.06.2023.godine za promet će biti zatvorena županijska cesta Ž2125 (Mihovljan (DC35) – Sutinske Toplice – Mače (DC29)) radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta / mosta Velika Reka u Maču. Cesta će biti zatvorena u zoni navedenog cestovnog propusta / mosta.... ...
Slika natjecaj

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije

U Narodnim novinama br. 4/2023 od 11.01.2023. godine objavljen je natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije. Tekst natječaja možete preuzeti na donjem linku: Tekst natječaja (PDF) Tekst natječaja (docx) Objava u Narodnim novinama (PDF) ...
1159 n a t j e c a j za prijem djelatnika u radni odnos

NATJEČAJ za prijam u radni odnos- RJEŠENJE O PRIJAMU

  Rješenje o prijamu možete preuzeti na donjem linku: Rješenje o prijamu (PDF) Rješenje o prijamu (docx) ...
1159 n a t j e c a j za prijem djelatnika u radni odnos

NATJEČAJ za prijem u radni odnos- POZIV NA RAZGOVOR S KANDIDATIMA

POZIV NA RAZGOVOR S KANDIDATIMA možete preuzeti na donjem linku: Poziv na razgovor s kandidatima (PDF) Poziv na razgovor s kandidatima (doc) ...
1159 n a t j e c a j za prijem djelatnika u radni odnos

NATJEČAJ za prijem u radni odnos- OBAVIJEST KANDIDATIMA

  ODLUKA O PROVJERI DODATNIH ZNANJA (PDF i DOC) Odluka o provjeri dodatnih znanja.pdf Odluka o provjeri dodatnih znanja. doc OPIS POSLOVA, PODACI O PODRUČJIMA OBAVLJANJA PROVJERE (PDF i DOC) Opis poslova, podaci o područjima obavljanja provjere (PDF) Opis poslova, podaci o područjima obavljanja provjere... ...
Skip to content