Arhiva obavijesti

Zatvaranje za promet dijela županijske ceste Ž2201

Obavještavamo korisnike da je radi vode na cesti (uslijed obilnih oborina) za promet zatvorena županijska cesta Ž2201 na dionici Poznanovec – Dubovec, na odsječku od željezničke pruge do čvora Poznanovec (brza cesta).     ...
Zatvaranje za promet županijske ceste Ž1006

Zatvaranje za promet županijske ceste Ž1006

Zatvara se županijska cesta Ž1006 (Podgorje Bistričko (D29) – A.G. Grada Zagreba) za promet svih vozila na dionici D29 – granica Krapinsko-zagorske županije s Gradom Zagrebom u duljini od 4,0 km, od 15.11.2019.godine do 31.03.2020.godine, odnosno u periodu zimske službe. Radi se o planinskoj cesti... ...
Zatvaranje za promet županijske ceste Ž2125

Zatvaranje za promet županijske ceste Ž2125

Privremeno se zatvara za promet županijska cesta Ž2125 (Kuzminec (D35) – Mihovljan – Sutinske Toplice – Mače (D29)) u zoni raskrižja s državnom cestom D35 u Kuzmincu u periodu od 31.10.2019. do 14.11.2019.godine radi izvođenja radova izvanrednog održavanja raskrižja državne ceste D35 i županijske ceste... ...
Zatvaranje za promet lokalne ceste L22001

Zatvaranje za promet lokalne ceste L22001

Zatvara se za promet lokalna cesta L22001 (sporedna paralelna cesta uz državnu cestu D1) od 23.10.2019. do 14.11.2019.godine radi sanacije klizišta u Gornjem Maclju. Za vrijeme izvođenja radova promet će se preusmjeriti na državnu cestu D1 između naselja Gornji Macelj i Donji Macelj. Izvođač radova... ...
Zatvaranje za promet županijskih cesta Ž2197 i Ž2216

Zatvaranje za promet županijskih cesta Ž2197 i Ž2216

Zatvaraju se za promet županijska cesta Ž2197 (Čvorište Andraševec (D14) – Oroslavje (D307) i Ž2216 (Oroslavje (Ž2197) – Krušljevo Selo (Ž2217)) u Oroslavju kod crkve od 21.10.2019. do 27.10.2019. godine, zbog izvođenja radova rekonstrukcije postojećeg trokrakog križanja u križanje s kružnim tokom prometa (rotor). U... ...
Zatvaranje za promet županijske ceste Ž2241

Zatvaranje za promet županijske ceste Ž2241

  Zatvara se za promet županijska cesta Ž2241 (Ravnice Desinićke (Ž2248) – Goričnica – Kumrovec (D205)) u Velincima, Općina Kumrovec od 01.10.2019. do 14.11.2019.godine, zbog izvođenja radova sanacije klizišta. Za vrijeme zatvaranja ceste promet se preusmjerava relacijom (itinererom): Velinci – Velika Horvatska – Tuhelj –... ...
Zatvaranje za promet županijske ceste Ž2217

Zatvaranje za promet županijske ceste Ž2217

Zatvara se za promet županijska cesta Ž2217 (Žeinci (Ž2195) – Stubička Slatina – Krušljevo Selo – Stubičke Toplice (Ž2219)) od 26.09.2019. do 29.09.2019.godine u zoni željezničko-cestovnog prijelaza „Ribič / Žeinci“ radi izvođenja građevinskog zahvata „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici... ...
Javni poziv za provedbu postupka evidentiranja  izvedenog stanja javne ceste LC22042 na dijelu k.o. Klokovec

Javni poziv za provedbu postupka evidentiranja izvedenog stanja javne ceste LC22042 na dijelu k.o. Klokovec

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr.: 1374, 1377 i 1535 k.o. Klokovec da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake  L22042 (Vrtnjakovec (L22040) – Oratje – L22041), dionica 001, st. 0+250 km... ...
Zatvaranje za promet županijskih cesta Ž2197 i Ž2216

Zatvaranje za promet županijskih cesta Ž2197 i Ž2216

Zatvaraju se za promet županijska cesta Ž2197 (Čvorište Andraševec (D14) – Oroslavje (D307) i Ž2216 (Oroslavje (Ž2197) – Krušljevo Selo (Ž2217)) u Oroslavju kod crkve od 17.09.2019. do 14.11.2019. godine, zbog izvođenja radova rekonstrukcije postojećeg trokrakog križanja u križanje s kružnim tokom prometa (rotor). U... ...
Zatvaranje za promet županijske ceste Ž2217

Zatvaranje za promet županijske ceste Ž2217

Zatvara se za promet županijska cesta Ž2217 (Žeinci (Ž2195) – Stubička Slatina – Krušljevo Selo – Stubičke Toplice (Ž2219)) od 01.08.2019. do 03.08.2019.godine u zoni željezničko-cestovnog prijelaza „Ribič / Žeinci“ radi izvođenja građevinskog zahvata „Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici... ...
Zatvaranje za promet lokalne ceste L22040

Zatvaranje za promet lokalne ceste L22040

Zatvara se za promet lokalna cesta L22040 (Krapinske Toplice (Ž2155) – Vrtnjakovec – Viča Sela – Martinišće (Ž2189)), odnosno Zagrebačka ulica u Krapinskim Toplicama u razdoblju od 12.07.2019. do 14.08.2019. radi izvođenja radova uređenja i rekonstrukcije iste ceste po FAZI 1 radova. Za vrijeme zatvaranja... ...
Zatvaranje za promet županijskih cesta Ž2197 i Ž2216 u Oroslavju

Zatvaranje za promet županijskih cesta Ž2197 i Ž2216 u Oroslavju

Zatvaraju se za promet županijska cesta Ž2197 (Čvorište Andraševec (D14) – Oroslavje (D307)i Ž2216 (Oroslavje (Ž2197) – Krušljevo Selo (Ž2217)) u Oroslavju kod crkve od 21.06.2019. do 01.09.2019. godine, zbog izvođenja radova rekonstrukcije postojećeg trokrakog križanja u križanje s kružnim tokom prometa (rotor). Za vrijeme zatvaranja navedenih... ...
ZATVARANJE za promet lokalne ceste L22029 (Kumrovec (D205) – Dugnjevec – Prosenik – Tuhelj (Ž2248))

ZATVARANJE za promet lokalne ceste L22029 (Kumrovec (D205) – Dugnjevec – Prosenik – Tuhelj (Ž2248))

Lokalna cesta L22029 (Kumrovec (D205) – Dugnjevec – Prosenik – Tuhelj (Ž2248)) privremeno se zatvara za promet od 01.05.2019. do 31.05.2019.godine radi izvođenja radova izgradnje odvodnje fekalnih voda naselja Ravno Brezje i Risvica u Općini Kumrovec. Za vrijeme zatvaranja navedene ceste promet se preusmjerava relacijom... ...
ZATVARANJE za promet lokalne ceste L22043 Ravnice – Jalšje

ZATVARANJE za promet lokalne ceste L22043 Ravnice – Jalšje

Lokalna cesta L22043 Ravnice – Jalšje zatvara se za promet od 04.06.2019. do 01.08.2019. godine radi izvođenja radova sanacije mosta na istoj cesti u Jalšju na području Općine Veliko Trgovišće. Za vrijeme zatvaranja navedene ceste promet se preusmjerava obilaznim pravcem : Ravnice – Dubrovčan –... ...
ZATVARANJE za promet županijske ceste Ž2126 (Petrova Gora (D29) – Gregurovec – Mihovljan (Ž2125))

ZATVARANJE za promet županijske ceste Ž2126 (Petrova Gora (D29) – Gregurovec – Mihovljan (Ž2125))

Županijska cesta Ž2126 (Petrova Gora (D29) – Gregurovec – Mihovljan (Ž2125)) zatvara se za promet od 28.02.2019. godine do 31.03.2019. godine radi izvođenja radova sanacije klizišta i rješenja odvodnje u Gregurovcu. Za vrijeme zatvaranja navedene ceste promet se preusmjerava relacijom (itinererom): Petrova Gora – Novi Golubovec... ...