Obavijest o sklopljenim ugovorima: sanacija propusta po grupama predmeta nabave