Poziv na nadmetanje: izvođenje radova na sanaciji propusta po grupama predmeta nabave