Poziv na nadmetanje: nabava dugoročnog kredita u kunama