Nabava na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi

Obavijest o bagatelnoj nabavi: radovi na sanaciji makadamskog zastora na lokalnoj cesti L22098 - Sveti Matej (Ž2224) –Planina Gornja (A.G. Grada Zagreba)


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: radovi na sanaciji i proširenju ŽC2201 Banščica od st. 6+55.00 km do st. 6+700.00 km


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: izvođenje radova na sanaciji makadamskog zastora LC22091 Klenice-Bušin od st. 0+000.00 km do st. 0+270.00 km


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: izvođenje radova na sanaciji klizišta na LC22088 - Bregi Radobojski 2, dionica 1, st. 1+100 km


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: izvođenje radova na sanaciji klizišta na LC22014 - Bregi Radobojski, dionica 1, kbr. 115


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: izvođenje radova na sanaciji klizišta Hraščina 4 na ŽC2171, st. 0+490 km


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta na Ž2215 Radakovo


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: sanacija klizišta Donji Škrnik na L22027


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: radovi na sanaciji klizišta Veliki Tabor na L22005 st. 0+185)


Pročitajte više

Obavijest o bagatelnoj nabavi: radovi na sanaciji klizišta Veliki Bukovec na Ž2242


Pročitajte više

Skip to content