Novosti

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr.: 1790/1, 1790/3, 1792/5, 1820/3, 1894/6, 1894/9, 1896/2, 1896/3, 1905/5, 1902/1, 1900/2, 1901, 1902/2, 1902/4, 2167, 2170 i 2177 sve k.o. Sveti Križ Začretje da se odazovu postupku evidentiranja...

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr.: 10305 i 10306 k.o. Globočec da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake Ž2221 (Marija Bistrica (D29) – Globočec), dionica 002, st. 1+520 km do st....

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr.: 2008 i 2009 k.o. Martinci Zlatarski da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake L22053 (Zlatar (D29) - Lovrečan (Ž2264)), dionica 001, st. 0+020 km do...

U razdoblju od 10.05.2021. od 7:00 sati do 17:00 sati dana 12.05.2021. godine biti će zatvorena za promet županijska cesta Ž2168 (Mače (D29) – Mali Bukovec - Poznanovec (Ž2264)) radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta u naselju Mali Bukovec na stacionaži ceste dionica 1, km...

  U periodu od 10.05.2021. do 30.07.2021.godine bit će zatvorena za promet županijska cesta Ž2204 (Konjščina (D540) – Sušobreg – Poljanica Bistrička - Marija Bistrica (Ž2221)) radi izvođenja radova sanacije klizišta Poljanica Bistrička na navedenoj cesti. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste promet će se preusmjeriti relacijom (itinererom):...

U razdoblju od  03.05.2021. do 03.06.2021.godine izvest će se privremeno zatvaranje za promet županijske ceste Ž2204 (Konjščina (D540) – Sušobreg - Poljanica Bistrička - Marija Bistrica (Ž2221)) radi izvođenja radova sanacije mosta na istoj cesti u naselju Sušobreg, dionica 1, st. 2+850 km. Za vrijeme zatvaranja...

  Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa slijedećim nekretninama, kčbr. 139, 140 i 1386 k.o. Donja Stubica da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake Ž2200 (D.Hruševec - D307) na dijelu dionica 001, st. 2+240 km...

U periodu od 26.04.2021. do 15.07.2021.godine radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta u naselju Gornja Batina na području Grada Zlatara bit će zatvorena za promet županijska cesta Ž2170 (Gornja Batina (Ž2169) – Donja Batina - Bočadir – Konjščina (D24)) na dijelu već navedenog propusta. Za vrijeme...

U periodu od 26.04.2021. do 15.07.2021. godine izvodit će se radovi sanacije klizišta Klokovec na području Općine Krapinske Toplice na županijskoj cesti Ž2155 (Dubrovčan (D205) – Tuheljske Toplice – Krapinske Toplice (D507) – Klokovec (D507) – A. G. Grada Krapine (Gornja Pačetina)). Za vrijeme izvođenja radova...

Dana 24.04.2021.godine (subota) izvođač radova COLAS Hrvatska d.d., Međimurska 26, Varaždin u vremenu od 10,00 do 14,00 sati zatvoriti će za promet županijsku cestu Ž2160 (Švaljkovec (D1/D35) – Sveti Križ Začretje (Ž2158) – Štrucljevo – Zabok (Ž2195)) (Ul.M.J.Zagorke) radi izvođenja radova ugradnje habajućeg asfaltnog sloja...

Skip to content