Novosti

Županijska uprava za ceste KZŽ poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninama oznake kčbr. 1622, 2316, 1803, 1284, 1264/5, 1285, 1286/5, 2283, 2286, 2276, 2275/1, 2295/1, 2306/1, 2303 i dr., k.o. Kraljev Vrh da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne...

Temeljem članka 3. Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/21-01/04, Urbroj: 2140-12-01/1-21-1, od 28.07.2021), Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste...

Radi aktivacije novog klizišta Orešje Humsko Globočec u duljini cca 30 m zatvara se za promet svih vozila lokalna cesta L22008 (Orešje Humsko – Druškovec Humski (DC206)) u zoni novoaktiviranog klizišta od dana 22.05.2023. do dana sanacije. Klizište se nalazi između adrese Orešje Humsko kbr....

Zbog aktivacije novonastalog klizišta  Globočec u duljini cca 50 m zatvara se za promet svih vozila županijska cesta Ž2221 (Marija Bistrica (DC29) – Globočec - A.G. Zagrebačke županije) u zoni istog klizišta od 15.05.2023. do dana sanacije. Obilazni pravac za vrijeme zatvaranja za promet gore navedene...

U razdoblju od 11.04.2023. do 01.06.2023.godine za promet će biti zatvorena županijska cesta Ž2126 (Petrova Gora (DC29) – Gregurovec - Mihovljan (ŽC2125)) radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta Velika Petrovagorska u naselju Petrova Gora na stacionaži ceste dionica 1, km 0+045,00. Cesta će biti zatvorena...

U razdoblju od 11.03.2023. do 01.06.2023. godine za promet će biti zatvorena županijska cesta Ž2248 (Desinić (ŽC2151) – Velika Horvatska – Tuhelj – Dubrovčan – Tuheljske Toplice (DC205/ŽC2215)) u zoni gradilišta radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta/mosta Šimunci u Desiniću. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste promet...

U razdoblju od 20.02.2023. do 20.05.2023.godine za promet će biti zatvorena lokalna cesta L22078 (Dubovec (DC14/ŽC2201) – Selnica - Hum Bistrički (DC307)) u zoni propusta radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta u naselju Selnica na granici s naseljem Dubovec na stacionaži ceste dionica 1, km...

U razdoblju od 20.02.2023. do 15.04.2023.godine za promet će biti zatvorena lokalna cesta L22031 (Novi Dvori Klanječki (ŽC2186) – Ledine – Goljak Klanječki - Radakovo (ŽC2215)) u zoni odrona radi izvođenja radova sanacije odrona Goljak Klanječki na stacionaži ceste dionica 1, km 2+900. Obilazni pravac (itinerer)...

U razdoblju od 04.02.2023. do 01.06.2023.godine za promet će biti zatvorena županijska cesta Ž2125 (Mihovljan (DC35) – Sutinske Toplice - Mače (DC29)) radi izvođenja radova sanacije cestovnog propusta / mosta Velika Reka u Maču. Cesta će biti zatvorena u zoni navedenog cestovnog propusta / mosta. Obilazni...

Skip to content