Novosti

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake ŽC2166 ((Mirkovec (ŽC2159)–Bedekovčina (ŽC2264)) dionica 001, na dijelu od st. 0+000 km do st. 2+866 km, na kčbr. 2218, k.o. Mirkovec, duljine 2866 m. Geodetsko snimanje izvedenog...

Temeljem članka 3. Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/21-01/04, Urbroj: 2140-12-01/1-21-1, od 28.07.2021), Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste...

U razdoblju od 20.05.2024. do 31.05.2024.g. za promet će biti zatvorena lokalna cesta LC22072 (Donja Stubica (DC307) – Milekovo Selo) od km 0+000,00 do km 0+100,00 u duljini od 100 m radi izvođenja radova spajanja objekta (novog trgovačkog centra Plodine) na gradsku komunalnu infrastrukturu, izgradnje...

Županijska uprava za ceste poziva sve nositelje stvarnih prava da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne ceste oznake LC22103 (Dubrovčan (ŽC2248) – Tuheljske Toplice (ŽC2155)) dionica 001, na dijelu od st. 0+035 km do st. 1+372 km, na kčbr. 3342/1, 2640, 2663/2, 3342/2 i...

U razdoblju od 13:00 do 24:00 sati na dan 10.05.2024.g. (petak) za promet će biti zatvorena lokalna cesta LC22072 u Donjoj Stubici na stacionaži ceste dionica 1, od km 0+000,00 do km 0+100,00 u duljini cca 100 m radi izvođenja radova spajanja objekta (trgovačkog centra...

U razdoblju od 24.04.2024. do 10.05.2024.g. za promet će biti zatvorena županijska cesta ŽC2168 u Malom Bukovcu, Mače na stacionaži ceste dionica 1, km 1+810,00 do km 2+680,00 u duljini cca 870 m radi izvođenja radova rekonstrukcije županijske ceste.  Obilazni pravac (itinerer) za vrijeme privremenog zatvaranja...

U razdoblju od 02.04.2024. do 21.06.2024.g. za promet će biti zatvorena županijska cesta ŽC2096 (Đurmanec (DC207) – Prigorje – Gornja Plemenščina - Pregrada (DC206)) na stacionaži ceste dionica 1, km 4+600 radi izvođenja radova sanacije klizišta Prigorje.  Obilazni pravac (itinerer) za vrijeme privremenog zatvaranja gore navedene...

U razdoblju od 19.03.2024. do 29.03.2024.g. za promet će biti zatvorena županijska cesta ŽC2217 na odsječku od spomenika u Krušljevom Selu do Oroslavja (Ljubić Brega) radi izvođenja radova izgradnje nogostupa s oborinskom kanalizacijom.  Obilazni pravac (itinerer) za vrijeme privremenog zatvaranja gore navedene ceste je: Stubičke Toplice...

U razdoblju od 28.11.2023. do 30.11.2023.g. za promet će biti zatvorena županijska cesta Ž2197 (Andraševec (DC14) – Oroslavje (DC307)) od čvora Andraševec / Bračak do mosta kod Orometala radi izvođenja radova sanacije presvlačenjem asfaltnog kolničkog zastora.  Ova se suglasnost izdaje za dane 28.11.2023. i 29.11.2023.g., međutim...

Skip to content