Novosti

U razdoblju od 28.11.2023. do 30.11.2023.g. za promet će biti zatvorena županijska cesta Ž2197 (Andraševec (DC14) – Oroslavje (DC307)) od čvora Andraševec / Bračak do mosta kod Orometala radi izvođenja radova sanacije presvlačenjem asfaltnog kolničkog zastora.  Ova se suglasnost izdaje za dane 28.11.2023. i 29.11.2023.g., međutim...

U razdoblju od 22.11.2023. do 22.12.2023. godine za promet će biti zatvorena lokalna cesta LC22079 (Valentinovo (DC206) – Benkovo (DC507)) u naseljima Valentinovo i Benkovo radi izvođenja radova izgradnje nogostupa s oborinskom kanalizacijom. Obilazni pravac (itinerer) za vrijeme privremenog zatvaranja gore navedene ceste je: Valentinovo –...

Dana 22.11.2023. godine za promet će od 07:00 do 17:00 sati biti zatvorena županijska cesta Ž2197 (Andraševec (DC14) – Oroslavje (DC307)) u zoni radova od čvora Andraševec / Bračak do mosta kod Orometala, odnosno od stacionaže km 0+180 do km 1+730 radi sanacije presvlačenjem kolničkog...

U razdoblju od 02.10.2023. do 15.12.2023.godine za promet će biti zatvorena županijska cesta Ž2155 radi izvođenja radova rekonstrukcije dionice 003 Krapinske Toplice (centar)): ul. A. Mihanovića u Krapinskim Toplicama od raskrižja sa lokalnom cestom L22082 (nedaleko „malog Konzuma“ / „Šafranka“) do raskrižja s Ulicom Lovački...

U razdoblju od 27.09.2023. do 14.11.2023.godine za promet će biti zatvorena lokalna cesta LC22016 (Velika Veternička (DC29) – Stari Golubovec - Lobor (ŽC2128)) u zoni gradilišta radi izvođenja radova druge faze sanacije odrona u naselju Stari Golubovec na području Općine Lobor. Za vrijeme zatvaranja predmetne ceste...

Županijska uprava za ceste KZŽ poziva sve nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa nekretninama oznake kčbr. 1622, 2316, 1803, 1284, 1264/5, 1285, 1286/5, 2283, 2286, 2276, 2275/1, 2295/1, 2306/1, 2303 i dr., k.o. Kraljev Vrh da se odazovu postupku evidentiranja izvedenog stanja javne...

Temeljem članka 3. Pravilnika o sufinanciranju radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste na području Krapinsko-zagorske županije (Klasa: 003-05/21-01/04, Urbroj: 2140-12-01/1-21-1, od 28.07.2021), Županijska uprava za ceste Krapinsko-zagorske županije objavljuje: JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA za sufinanciranje radova komunalne infrastrukture uz županijske i lokalne ceste...

Skip to content